Hulp met geld voor asielstatushouders

Bent u als vluchteling naar Nederland gekomen (asielmigrant)? En heeft u ná 31 december 2021 te horen gekregen dat u in Nederland mag blijven (verblijfsvergunning)? Dan bent u asielstatushouder en leest u op deze pagina welke hulp u kunt krijgen met geld.

Zelf regelen of hulp?

Misschien heeft u al werk, en kunt u zelf betalen voor uw eten, kleding, woning en rekeningen. Lukt dit nog niet? Dan krijgt u hulp van VluchtelingenWerk en de gemeente. Het doel is dat u in de toekomst zelf geld verdient en uw eigen geldzaken regelt.

Geld via de gemeente en de Belastingdienst

Misschien lukt het u nog niet om werk te vinden. Soms kunt u dan bijstand krijgen van de gemeente. Of u verdient nog niet genoeg geld om de huur van uw woning of uw zorgverzekering te betalen .  Misschien heeft u dan recht op toeslagen van de belastingdienst.

 

 • Als u geen werk en geen geld heeft, kunt u geld krijgen via de gemeente. Dat heet bijstand. U krijgt dan elke maand geld waarmee u uw rekeningen en eten kunt betalen. Bijstand krijgt u vaak tijdelijk.

  Als u bijstand krijgt, moet u actief zoeken naar werk. Het doel is dat u snel zelf geld gaat verdienen. U maakt daar afspraken over met uw contactpersoon bij de gemeente. U leert deze contactpersoon kennen tijdens uw inburgering. Als u zelf genoeg geld verdient, stopt de bijstand. 

 • In Nederland kunt u ook geld krijgen via de Belastingdienst. De Belastingdienst betaalt dan een deel van uw kosten. Deze hulp van de Belastingdienst heet toeslag.

  U kunt toeslag aanvragen voor de kosten van uw zorgverzekering. Dit heet zorgtoeslag. U kunt ook toeslag aanvragen voor de huur van uw woning. Dit noemen we huurtoeslag.

Uw geldzaken op orde

De gemeente moet u helpen met uw geldzaken. Dit heet financieel ontzorgen. Hiervoor werkt de gemeente samen met de Kredietbank Limburg en VluchtelingenWerk. Kredietbank Limburg beheert uw geld. VluchtelingenWerk leert u hoe u uw eigen geldzaken kunt regelen. 

 

 • Kredietbank Limburg beheert 6 maanden lang uw geld. De bank zorgt er dan voor dat uw rekeningen, zoals huur en verzekeringen worden betaald. En dat u genoeg geld heeft om van te leven. Dit heet budgetbeheer. Het doel is dat u geen geldproblemen krijgt, of dat uw geldproblemen niet groter worden.

  De gemeente opent een bankrekening voor u bij de Kredietbank: een budgetbeheerrekening. Als u bijstand  of toeslagen krijgt, ontvangt u dat geld op deze rekening. U kunt zelf geen geld van de budgetbeheerrekening halen.

 • U moet niet alleen een budgetbeheerrekening hebben, maar ook een eigen bankrekening. Op deze rekening ontvangt u elke maand geld via de Kredietbank Limburg. Met dat geld kunt u zelf dingen kopen die u nodig heeft, zoals eten en kleding. Dat geld noemen we leefgeld.

  Deze bankrekening moet u zelf openen bij een bank. Nederland heeft verschillende banken. Heeft u hierbij hulp nodig? Uw begeleider van VluchtelingenWerk kan u helpen bij het openen van een bankrekening.

 • Iedereen in Nederland heeft vaste lasten. Vaste lasten zijn kosten die u elke maand moet betalen, bijvoorbeeld voor:

  • de huur van uw woning
  • uw zorgverzekering
  • water
  • energie
  • uw telefoon
  • leningen.

  In de eerste 6 maanden komen uw bijstand en toeslagen op de bankrekening bij De Kredietbank. De Kredietbank Limburg betaalt de vaste lasten voor u van uw budgetbeheerrekening.

  Heeft u geen budgetbeheer? Dan is het belangrijk dat u de vaste lasten op tijd betaalt. Als u dat niet doet, krijgt u schulden en misschien een boete. Ook kunt u uw woning verliezen.

 • Een lening is geld dat u ontvangt zodat u spullen die u nodig heeft alvast kunt kopen. Maar dat geld moet u daarna terugbetalen. Meestal betaalt u niet alles in 1 keer terug, maar betaalt u elke maand een vast bedrag. Het geld dat u elke maand betaalt, wordt een vaste last. U blijft deze vaste last betalen totdat u al het geld van de lening heeft terugbetaald.

  Heeft u een uitkering? Dan wordt maandelijks een vast bedrag van uw uitkering aan de Kredietbank Limburg terugbetaald. Heeft u geen uitkering? Dan moet u zelf elke maand uw lening terugbetalen.

  Er zijn 2 soorten leningen die voor u belangrijk zijn

  1. Lening om uw woning in te richten: U krijgt geld via de Kredietbank om meubels en andere spullen te kopen voor uw woning. Dit geld krijgt u op uw eigen bankrekening. En niet op de budgetbeheerrekening bij de Kredietbank. Dit is een lening, dus u moet dit geld terugbetalen aan de Kredietbank.
  2. Lening voor de eerste 2 maanden na de verhuizing: In de eerste 2 maanden ontvangt u nog geen bijstandsuitkering via de gemeente en geen toeslagen van de Belastingdienst. Het duurt even voordat u dit geld ontvangt, omdat u het net heeft aangevraagd. Daarom betaalt de Kredietbank voor uw vaste lasten en leefgeld in deze eerste 2 maanden. Het geld voor deze 2 maanden noemen we het overbruggingskrediet. Dit geld is ook een lening en komt op uw budgetbeheerrekening bij de Kredietbank.
 • Na 6 maanden stopt het budgetbeheer. Het doel is dat u dan zelf uw rekeningen en vaste lasten kunt betalen. VluchtelingenWerk leert u hoe u zelf uw bankzaken regelt en omgaat met uw geld.

  Soms is budgetbeheer langer nodig. U maakt hier dan afspraken over met uw contactpersoon van de gemeente. Zolang u budgetbeheer heeft, ontvangt u elke maand leefgeld op uw eigen bankrekening.

Terug naar ...