Inburgering voor asielstatushouders

Bent u als vluchteling naar Nederland gekomen (asielmigrant)? En heeft u ná 31 december 2021 te horen gekregen dat u in Nederland mag blijven (verblijfsvergunning)? Dan bent u asielstatushouder en leest u op deze pagina hoe uw inburgering eruitziet. Let op: de stappen 1 tot en met 5 staan op de pagina Brede intake

Wat is inburgeren?

U bent asielstatushouder en u heeft uw brede intake gehad. U gaat inburgeren. U leert dan de Nederlandse taal. Ook bereidt u zich voor op het leven en actief meedoen in de gemeente.  Aan het einde haalt u een diploma of certificaat. U moet uw inburgering binnen 3 jaar halen. 

Uw inburgering

Inburgeren doet u niet alleen. U krijgt hulp van uw contactpersoon van de gemeente. Deze contactpersoon heeft u leren kennen tijdens uw brede intake.

 • Hoe ziet uw leerroute eruit?

  De manier waarop u inburgert, hangt af van uw leerroute. Welke leerroute u volgt, staat in uw Persoonlijk plan Inburgering en Participatie (PIP). Dit plan heeft u met uw contactpersoon gemaakt tijdens uw brede intake

  B1-route

  U krijgt taalles om Nederlands te leren op taalniveau B1. U gaat ook aan het werk. Dit kan betaald maar ook onbetaald werk zijn, zoals een stage of vrijwilligerswerk. Uw contactpersoon zoekt samen met u naar een werkplek. U sluit uw inburgering af met het inburgeringsexamen.

  B1 Entree-route

  U krijgt taalles om Nederlands te leren op taalniveau B1. Ook volgt u een opleiding. Dit is een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo 1). Met dit onderwijs bereidt u zich voor op een beroep en kunt u doorstromen naar mbo 2. U sluit uw inburgering af met het inburgeringsexamen.

  Onderwijsroute

  U krijgt taalles om Nederlands te leren op taalniveau B1. En u bereidt zich voor op een opleiding op een mbo-school, hogeschool of universiteit in Nederland. Hiervoor volgt u extra lessen zoals Engels en wiskunde. U sluit uw inburgering af met het inburgeringsexamen.

  Zelfredzaamheidsroute

  U krijgt taalles om Nederlands te leren op taalniveau A1. U combineert 800 uur taalles met 800 uur werk. Dit kan betaald maar ook onbetaald werk zijn, zoals een stage of vrijwilligerswerk. Uw contactpersoon zoekt samen met u naar een werkplek. U hoeft geen inburgeringsexamen te doen.

  Bijeenkomsten voor meerdere leerroutes

  Er zijn groepsbijeenkomsten die voor meerdere routes verplicht zijn. De bijeenkomsten voor Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) en Participatieverklaringstraject (PVT) zijn voor alle leerroutes verplicht. De Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) is alleen verplicht voor B1-route en de zelfredzaamheidsroute. U leest meer over de bijeenkomsten in de stappen 7, 8 en 9.

 • U gaat naar een cursus bij het Vista College. In de bijeenkomsten leert u over Nederlandse gebruiken, geschiedenis en cultuur. U leert bijvoorbeeld wie het land bestuurt. U leert ook hoe mensen in Nederland met elkaar en situaties omgaan. Bijvoorbeeld: wat moet je doen als je ziek bent? Wat doe je met je afval?  

 • U gaat naar groepsbijeenkomsten bij VluchtelingenWerk. In deze bijeenkomsten leert u de Nederlandse kernwaarden kennen. U leert bijvoorbeeld over gelijkwaardigheid, vrijheid, solidariteit en meedoen in de samenleving. Samen met andere statushouders leert u over de normen en kernwaarden en hoe die eruitzien in het echte leven. U bespreekt voorbeelden en gaat samen oefenen.

  Als alle bijeenkomsten zijn afgelopen, ondertekent u de participatieverklaring. Zo laat u weten dat u de Nederlandse kernwaarden kent en respecteert.

 • U gaat naar groepsbijeenkomsten bij de gemeente. In deze bijeenkomsten leert u over werken in Nederland. U leert welke soorten beroepen er zijn en wat u hiervoor in Nederland moet kunnen. Ook leert u hoe u in Nederland solliciteert voor een baan. Bijvoorbeeld door een brief te schrijven en op gesprek te gaan. Het doel is dat u straks zelf een baan kunt vinden.

  U doet 40 uur ervaring op met werk. Dat kan door vrijwilligerswerk, een stage, of bezoeken aan bedrijven.

  U sluit deze module af met een gesprek met uw contactpersoon. U bespreekt wat u heeft geleerd en welk werk u graag wilt doen. Uw contactpersoon kan u helpen bij het vinden van een baan.

  Heeft u al werk en genoeg ervaring? Dan hoeft u misschien niet naar deze bijeenkomsten. Bespreek dit met uw contactpersoon.

 • U sluit uw inburgering af met een inburgeringsexamen. Dit examen bestaat uit de onderdelen: lezen, schrijven, spreken en luisteren en Kennis van de Nederlandse Maatschappij.

  Volgt u de onderwijsroute? Dan heeft u ook examens voor de basisvakken en maatwerkvakken die u heeft gevolgd.
  Volgt u zelfredzaamheidsroute?Dan doet u geen examen. U sluit dan af met een eindgesprek met uw contactpersoon. En u krijgt een inburgeringscertificaat.

  U maakt de examens bij de Dienst Uitvoering Onderwijs, afgekort DUO. U meldt zich voor de examens aan via DUO | Mijn Inburgering. Het Vista College en uw contactpersoon kunnen u hierbij helpen.

  Na het examen krijgt u een brief van DUO. In die brief staat of u bent geslaagd voor het examen. Als u geslaagd bent, krijgt u een inburgeringsdiploma. Lukt het niet de eerste keer? U mag elk onderdeel van het examen 2 keer gratis maken.

  Volgt u de B1-route of de B1 Entree-route? En lukt het niet om uw examens op taalniveau B1 te halen? Bespreek dit dan met uw contactpersoon en het Vista college. Misschien kunt u sommige examens op een lager niveau doen: taalniveau A2. Vaak kan dat als u al 600 uur naar de lessen voor inburgering bent geweest.

 • Heeft u uw leerroute afgemaakt? En heeft u alles gehaald? Gefeliciteerd, u bent ingeburgerd!

  Als u inburgeringsexamens heeft gemaakt, krijgt u een diploma. Alleen bij de zelfredzaamheidsroute hoeft u niet op examen. U krijgt dan geen diploma, maar een gesprek bij de gemeente en een certificaat.

Verder met ...

Terug naar ...