Privacy

Als onderdeel van de gemeente Maastricht verwerkt Sociale Zaken Maastricht Heuvelland veel persoonsgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig voor het uitvoeren van onze wettelijke verplichtingen en het behandelen van uw verzoeken en vragen.

Persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen als dat nodig is. We gaan hier zorgvuldig mee om en doen dat in overeenstemming met de wet- en regelgeving.

Als u gebruik maakt van deze website is het mogelijk dat er persoonsgegevens over u worden verwerkt. Dit gebeurt alleen als u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Op de website van de gemeente Maastricht vindt u meer informatie over privacybescherming.