Over ons

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH) biedt inwoners die een beroep doen op ondersteuning graag perspectief. Wij ondersteunen inwoners om zo zelfstandig mogelijk en op een fijne manier verder te kunnen in het leven. Met een oplossing die bij de inwoner, haar of zijn vraag en situatie past. Dat is het doel.

Vijf gemeenten

Binnen SZMH werken vijf Zuid-Limburgse gemeenten (Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul) samen binnen het Sociaal Domein. We voeren samen taken (of onderdelen daarvan) uit op het gebied van o.a. Onderwijs, de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Dat doen we met keten- en samenwerkingspartners.

  • Jeugdhulp
   Maastricht, Valkenburg a/d Geul
  • Sociaal Medische Indicatie
   Maastricht, Valkenburg a/d Geul, Meerssen,  Gulpen-Wittem, Vaals
  • Wmo
   Maastricht, Valkenburg a/d Geul
  • Beschermd Wonen (onderdeel Wmo)/Maatschappelijke Opvang/ Dak- en thuislozen
   Maastricht, Valkenburg a/d Geul, Meerssen,  Gulpen-Wittem, Vaals, Beek, Stein, Sittard-Geleen
  • Onderwijs (leerplicht, voortijdig schoolverlaten, leerlingenvervoer)
   Maastricht, Valkenburg a/d Geul, Meerssen, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Vaals 
  • Participatiewet (werk en inkomen)
   Maastricht, Valkenburg a/d Geul, Meerssen, Gulpen-Wittem, Vaals
  • Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) en inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ) Maastricht, Valkenburg a/d Geul, Meerssen,  Gulpen-Wittem, Vaals, Brunssum, Onderbanken, Landgraaf, Sittard-Geleen, Beek, Voerendaal (advies), Beekdaelen (excl. Onderbanken, Advies), Simpelveld (advies), Stein
  • WVGGZ
   Maastricht, Valkenburg a/d Geul, Meerssen
 • Inwoners kunnen met al hun vragen terecht. Van kleine zorgen tot meer ingewikkelde problemen. Inwoners die nog niet bekend zijn, komen eerst bij de collega’s van de Centrale Integrale Toegang. Zij maken samen met de inwoner de vraag duidelijk. Ook brengt dit team de situatie van de inwoner op alle leefgebieden in kaart.

  Als we iets direct kunnen oplossen, doen we dat. Als er meer nodig is, halen we de juiste partijen erbij. We gaan altijd uit van wat iemand zelf kan, zoeken naar oplossingen dicht bij huis en proberen de omgeving van de inwoner zoveel mogelijk te betrekken.

 • Inwoners die het beste geholpen zijn met geïndiceerde zorg of een maatwerkvoorziening leiden we (met een warme overdracht) intern verder naar de Integrale Gebiedsteams in onze organisatie. Hier zijn alle specialismen vertegenwoordigd.

  De consulenten in de Integrale Gebiedsteams beslissen over het geven van een indicatie en regelen de beschikking. Verder zijn er nog een aantal ondersteunende teams: de Centrale Administratie, Sociale Recherche/Juridische Zaken en Ontwikkeling & Ondersteuning.

  We werken onderling nauw samen, net als met de sociale teams, maatschappelijke instanties & initiatieven en andere professionals in ons netwerk. Samen werken we aan de beste route naar de beste oplossing.

  In breder perspectief speelt ook het Europees Sociaal Fonds (ESF) hierbij een rol. Door middel van subsidies aan gemeenten investeert het ESF in mensen en richt zich daarbij vooral op verbetering van de werkgelegenheid en opleidingsmogelijkheden.