Ontheffing sollicitatieplicht

Als u een bijstandsuitkering krijgt, heeft u sollicitatieplicht. Dit betekent dat u moet solliciteren. Ook naar banen die niet helemaal aansluiten bij uw opleiding en werkervaring. U heeft geen sollicitatieplicht als u een AOW-uitkering krijgt.

Ontheffing

U kunt een ontheffing aanvragen voor de sollicitatieplicht. Dat betekent dat u tijdelijk geen werk hoeft te zoeken. Bijvoorbeeld als u alleenstaande ouder bent met een kind jonger dan 5 jaar. In plaats van werk te zoeken, gaat u dan een opleiding volgen.

Alleenstaande ouders met minimaal een havo-, vwo- of mbo-2-diploma kunnen kiezen tussen stage of scholing tot maximaal mbo-4 niveau. Alleenstaande ouders die een lagere opleiding hebben gehad, krijgen de mogelijkheid alsnog een havo-, vwo-, of mbo-2 diploma te halen. De regeling geldt voor maximaal 5 jaar of tot het jongste kind 5 jaar is geworden.

  • U vraagt de ontheffing aan bij uw contactpersoon van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. Dit doet u door het aanvraagformulier in te vullen en te sturen naar:

    Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

    Postbus 4902
    6202 TC Maastricht

  • Sociale Zaken Maastricht Heuvelland neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

  • U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaar? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.