BerekenUwRecht

Met het programma BerekenUwRecht kunt u zelf op eenvoudige wijze nagaan of u recht heeft op een gemeentelijke vergoeding vanuit Sociale Zaken Maastricht Heuvelland en de Heuvellandgemeenten. 

Als u de juiste gegevens invoert, dan geeft het programma zo nauwkeurig mogelijk aan waar u recht op heeft of aan welke regelingen u deel kunt nemen.
U moet de regelingen en vergoedingen vervolgens wel zelf aanvragen op deze website. Het programma geeft dus geen recht op een vergoeding of uitkering, maar helpt u bij het indienen van een aanvraag.

Als u al uw gegevens bij de hand heeft, dan duurt het invullen 5 tot 10 minuten.