BerekenUwRecht

Met het programma BerekenUwRecht kunt u zelf gemakkelijk controleren of u recht heeft op een gemeentelijke vergoeding vanuit Sociale Zaken Maastricht Heuvelland en de Heuvellandgemeenten. 

Kijk waar u recht op heeft

Als u de juiste gegevens invoert, dan geeft het programma zo nauwkeurig mogelijk aan waar u recht op heeft of welke regelingen u kunt aanvragen. Ook als u geen uitkering heeft, maar in loondienst of als zelfstandige werkt, kunt u er recht op hebben. Dat kan extra geld opleveren.  

Zelf aanvragen 

U moet de regelingen en vergoedingen wel zelf aanvragen. Het programma geeft dus geen recht op een vergoeding of uitkering, maar helpt u bij het indienen van een aanvraag. 
 
Als u al uw gegevens bij de hand heeft, dan duurt het invullen 5 tot 10 minuten. 

Landelijke regelingen 

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor landelijke regelingen, zoals toeslagen van de Belastingdienst? Kijk dan op de landelijke website van Bereken uw Recht (Nibud).