17 februari 2023 - Nieuws

Leeftijd kostendelers verhoogd naar 27 jaar

Hoe meer volwassenen in uw huis wonen, hoe lager uw bijstandsuitkering. U kunt uw woonkosten namelijk met hen delen. Sinds 1 januari 2023 is de leeftijdsgrens van kostendelers verhoogd van 21 naar 27 jaar. Dat betekent dat jongeren die nog geen 27 jaar zijn vanaf 1 januari niet meer meetellen als kostendeler. Krijgt u een uitkering én heeft u medebewoners die nu geen kostendeler meer zijn? Dan krijgt u automatisch een hoger bedrag aan uitkering.

Wie telt ook niet mee als kostendeler?

Naast jongeren tot 27 jaar tellen ook de volgende medebewoners niet mee als kostendeler:

  • studenten die een studie volgen waarvoor ze studiefinanciering kunnen krijgen.
  • leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen.
  • volwassenen die onderwijs volgen dat recht geeft op een tegemoetkoming uit de Wet tegemoetkoming onderwijskosten schoolgaande kinderen.
  • onderhuurders en kostgangers die geen naaste familie van u zijn en een normale (commerciële) prijs betalen voor de kamer en/of kost en inwoning. Er wordt wel meestal een korting toepast omdat dit inkomsten zijn.

Vragen? Neem dan contact op met uw contactpersoon.