Tegemoetkoming in de kosten van culturele en sociale activiteiten

Heeft u een minimuminkomen en wilt u graag meedoen aan sociale en culturele activiteiten? Dan kunt u hiervoor een vergoeding aanvragen: de tegemoetkoming in de kosten van culturele, sociale en maatschappelijke activiteiten.

Aanvragen

Klik hieronder op uw woonplaats om een aanvraag in te dienen. Soms moet u een bewijs van uw inkomen inleveren. Dat kunt u meesturen met uw aanvraag. Wij behandelen uw aanvraag pas als alle gevraagde bewijsstukken zijn ingeleverd.

 • In Maastricht is deze regeling vervangen door het Volwassenenfonds Sport en Cultuur. Het Volwassenenfonds betaalt bijvoorbeeld (een deel) van het geld dat u moet betalen om lid te worden van een sportschool of vereniging. Of ze betalen de contributie en/of spullen om te kunnen sporten of om bijvoorbeeld muziek te kunnen maken.

 • Download uw aanvraagformulier voor 2024 als u in de gemeente  Gulpen-Wittem, Meerssen of Vaals woont.

 • Download uw aanvraagformulier voor 2024 als u in de gemeente Valkenburg aan de Geul woont.

 • Kosten die in aanmerking komen voor vergoeding zijn bijvoorbeeld het abonnement voor bibliotheek, zwembad, telefoon, internet, tv of krant.

  Of het lidmaatschap van een club of vereniging.

  • U woont in Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals of Valkenburg aan de Geul.
  • U staat minimaal 6 maanden onafgebroken ingeschreven in de gemeente Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen of Vaals. Woont u in Valkenburg aan de Geul, dan staat u daar minimaal 12 maanden onafgebroken ingeschreven.
  • U heeft een geldige verblijfsvergunning.
  • Uw inkomensgrens (en die van uw partner) is niet hoger dan het voor u geldende bijstandsniveau. De gemeentes hanteren inkomensgrenzen tussen de 110 en 120% van het bijstandsniveau.
  • U volgt geen studie die valt onder de wet Studiefinanciering.