Tegemoetkoming in de kosten van culturele en sociale activiteiten

Heeft u een minimuminkomen en wilt u graag meedoen aan sociale en culturele activiteiten? Dan kunt u hiervoor een vergoeding aanvragen: de tegemoetkoming in de kosten van culturele, sociale en maatschappelijke activiteiten.

Aanvragen

Klik hieronder op uw woonplaats om een aanvraag in te dienen. Soms moet u een bewijs van uw inkomen inleveren. Dat kunt u meesturen met uw aanvraag. Wij behandelen uw aanvraag pas als alle gevraagde bewijsstukken zijn ingeleverd.

 • Dien hier uw aanvraag in als u in de gemeente Maastricht woont. Deze regeling stopt op 1 januari 2024. Vraag op tijd de regeling aan voor dit jaar. De regeling wordt vervangen door het Volwassenenfonds Sport en Cultuur. U kunt hier nu al gebruik van maken. Het Volwassenenfonds betaalt bijvoorbeeld (een deel) van het geld dat u moet betalen om lid te worden van een sportschool of vereniging. Of ze betalen de contributie en/of spullen om te kunnen sporten of om bijvoorbeeld muziek te kunnen maken.

 • Download het aanvraagformulier voor 2023 als u geen DigiD heeft.

 • Download uw aanvraagformulier voor 2023 als u in de gemeente  Gulpen-Wittem, Meerssen of Vaals woont.

 • Download uw aanvraagformulier voor 2023 als u in de gemeente Valkenburg aan de Geul woont.

 • Kosten die in aanmerking komen voor vergoeding zijn bijvoorbeeld het abonnement voor bibliotheek, zwembad, telefoon, internet, tv of krant.

  Of het lidmaatschap van een club of vereniging.

  • U woont in Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals of Valkenburg aan de Geul.
  • U staat minimaal 6 maanden onafgebroken ingeschreven bij de gemeente Maastricht.
  • U heeft een geldige verblijfsvergunning.
  • Uw inkomen (en dat van uw partner) is niet hoger dan het voor u geldende bijstandsniveau.
  • U volgt geen studie die valt onder de wet Studiefinanciering.