Kwijtschelding belastingen

Als u een laag inkomen heeft, kunt u in aanmerking komen voor een kwijtschelding van uw gemeentelijke belastingen.

Aanvragen bij BsGW

U kunt kwijtschelding aanvragen bij de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). De BsGW kijkt of u hiervoor in aanmerking komt op basis van uw:

  • inkomsten
  • uitgaven
  • bezittingen

Als u niet in aanmerking komt voor kwijtschelding kunt ook een betalingsregeling aanvragen.