Studietoeslag

Veel studenten hebben een bijbaan naast hun studie. Maar studenten met een medische beperking kunnen vaak niet of nauwelijks bijverdienen. Voor hen is er de studietoeslag.

Voor scholieren en studenten met een beperking is er de studietoeslag

De studietoeslag is voor scholieren of studenten van 15 jaar of ouder die door een structurele medische beperking niet kunnen werken. De studietoeslag geeft een steuntje in de rug om toch een opleiding te doen.

Je kunt de studietoeslag met terugwerkende kracht aanvragen tot 1 april 2022. De toeslag wordt maandelijks uitbetaald. Stuur je aanvraag op tijd in, want je krijgt de toeslag pas vanaf het moment dat je deze hebt aangevraagd. Als je vóór het aanvragen al een periode niet hebt kunnen werken, krijg je daar geen toeslag voor.

Aanvragen 

Je kunt de studietoeslag online aanvragen met DigiD. 

Meesturen met je aanvraag

 • Kopie van je geldige identiteitsbewijs.
 • Kopie van je bankpas (bankrekeningnummer zichtbaar).
 • Kopie bewijs van inschrijving opleiding.
 • Bewijs van studiefinanciering (Wet studiefinanciering 2000) of bewijs van tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).
 • Als dit voor jou geldt, bericht waarin staat dat je arbeidsbeperkt bent of dat bij jou sprake is van een medische urenbeperking.
 • Als dit voor jou geldt, kopie bewijsstuk stagevergoeding per maand.

Je hoort binnen 8 weken of je de studietoeslag krijgt

Je krijgt hierover een brief van ons. Soms hebben wij meer tijd nodig om een besluit op je aanvraag te nemen. Wij mogen de termijn van 8 weken één keer verlengen. Dat laten we dan per brief weten. 

 • Download het aanvraagformulier studietoeslag 2024, vul het in en stuur het per post naar Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. Het adres staat op het aanvraagformulier. 

 • Je komt in aanmerking voor studietoeslag als je aan onderstaande voorwaarden voldoet.

  • Je bent 15 jaar of ouder.
  • Je staat ingeschreven in de gemeente Gulpen-Wittem, Vaals, Valkenburg, Meerssen of Maastricht.
  • Je ontvangt geen Wajong.
  • Je ontvangt studiefinanciering of een bijdrage dankzij de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
  • Je bent door een arbeidsbeperking niet in staat om te werken naast je opleiding.
  • Je hebt geen inkomsten uit werk, met uitzondering van een stagevergoeding.
   Ontvang je een stagevergoeding, dan mag je de eerste 211,67 euro per maand houden. Alles wat je meer verdient, wordt van de studietoeslag afgetrokken.

   Rekenvoorbeeld
   Je bent een student van 21 jaar en krijgt elke maand 352,80 euro studietoeslag. Daarnaast krijg je een stagevergoeding van 250 euro. Dat is 38,33 euro meer dan 211,67 euro. Jouw studietoeslag wordt dan 352,80 min 38,33 euro = 314,47 euro.
 • Je kunt bezwaar maken tegen de beslissing op je aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaar? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

 • De netto studietoeslag in 2024 is:

  • 15 jaar € 107,88
  • 16 jaar € 124,06
  • 17 jaar € 142,04
  • 18 jaar € 179,79
  • 19 jaar € 215,75
  • 20 jaar € 287,66
  • 21 jaar en ouder € 359,57
 • Landelijke wetten

  • Participatiewet, artikel 36B
  • Regeling loonkostensubsidie en minimumbedragen studietoeslag
 • De studietoeslag gaat in op de eerste dag van de maand waarin je deze hebt aangevraagd.  Als je recht op studiefinanciering stopt, heb je ook geen recht meer op studietoeslag.