Studietoeslag

Veel studenten hebben een bijbaan om hun studie te kunnen betalen. Maar studenten met een medische beperking kunnen vaak niet of nauwelijks bijverdienen. Voor hen is er de studietoeslag.

Steuntje in de rug

De studietoeslag is voor scholieren of studenten van 15 jaar of ouder die door een structurele medische beperking niet kunnen werken. De studietoeslag geeft een steuntje in de rug om toch een opleiding te doen.

De toeslag wordt maandelijks uitbetaald. Stuur uw aanvraag op tijd in, want u krijgt de toeslag pas vanaf het moment dat u deze heeft aangevraagd. Als u vóór het aanvragen al een periode niet heeft kunnen werken, krijgt u daar helaas geen toeslag voor.

Zo werkt het

U stuurt uw aanvraag in per post via het aanvraagformulier dat u rechts op deze pagina kunt downloaden. Of u vraagt het digitaal aan via deze website. Sociale Zaken Maastricht Heuvelland heeft, na ontvangst van uw aanvraag, 8 weken de tijd om een besluit te nemen. U ontvangt hierover een brief. Het kan gebeuren dat de tijd waarin wij de beslissing nemen één keer verlengd wordt.

De toeslag gaat in op de eerste dag van de maand waarin u deze heeft aangevraagd. Loopt maximaal door totdat u geen recht meer heeft op studiefinanciering.

Met uw aanvraag stuurt u mee:

 • Kopie van uw geldige identiteitsbewijs.
 • Kopie van uw bankpas (bankrekeningnummer zichtbaar).
 • Kopie bewijs van inschrijving opleiding.
 • Bewijs van studiefinanciering (Wet studiefinanciering 2000) of bewijs van tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).
 • Indien van toepassing, bericht waarin staat dat u arbeidsbeperkt bent of dat bij u sprake is van een medische urenbeperking.
 • Indien van toepassing, kopie bewijsstuk stagevergoeding per maand.
 • De voorwaarden zijn:

  • U bent 15 jaar of ouder.
  • U moet ingeschreven staan in één van de volgende gemeente Gulpen-Wittem, Vaals, Valkenburg, Meerssen of Maastricht.
  • U ontvangt geen Wajong.
  • U ontvangt studiefinanciering of een bijdrage dankzij de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
  • U bent door een arbeidsbeperking niet in staat om te werken naast uw opleiding.
  • U heeft geen inkomsten uit werk, met uitzondering van een stagevergoeding.

   (Ontvangt u een stagevergoeding, dan mag u de eerste € 180,- per maand houden. Alles wat u meer verdient, wordt van de studietoeslag afgetrokken.)
 • U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaar? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

 • De studietoeslag in 2023 is:

  • 15 jaar € 100,30
  • 16 jaar € 115,34
  • 17 jaar € 132,06
  • 18 jaar € 167,17
  • 19 jaar € 200,60
  • 20 jaar € 267,47
  • 21 jaar en ouder € 334,34
 • Landelijke wetten

  • Participatiewet, artikel 36B
  • Regeling loonkostensubsidie en minimumbedragen studietoeslag