Individuele inkomenstoeslag

Als u lange tijd een laag inkomen heeft of een bijstandsuitkering heeft, kunt u individuele inkomenstoeslag aanvragen. De individuele inkomenstoeslag is belastingvrij en wordt 1 x per 12 maanden uitbetaald. Als uw situatie niet verandert, kunt u na 12 maanden opnieuw een toeslag aanvragen. Stuur uw aanvraag op tijd in, want de toeslag wordt niet met terugwerkende kracht toegekend.

Aanvragen

U kunt individuele inkomenstoeslag online aanvragen met DigiD.

 • Kies de gemeente waar u woont.
 • Tijdens uw aanvraag kunt u bewijsstukken uploaden. Deze worden dan meegestuurd met uw aanvraag.
 • Wij behandelen uw aanvraag pas als alle gevraagde stukken zijn aangeleverd.
  • Gemeente Maastricht
   Klik hier om de toeslag digitaal aan te vragen als u in de gemeente Maastricht woont
  • Gemeente Meerssen
   Klik hier om de toeslag digitaal aan te vragen als u in de gemeente Meerssen woont
  • Gemeente Vaals
   Klik hier om de toeslag digitaal aan te vragen als u in de gemeente Vaals woont
  • Gemeente Valkenburg aan de Geul
   Klik hier om de toeslag digitaal aan te vragen als u in de gemeente Valkenburg aan de Geul woont
  • Gemeente Gulpen-Wittem
   Klik hier om de toeslag digitaal aan te vragen als u in de gemeente Gulpen-Wittem woont
  • U krijgt nog geen AOW.
  • U heeft voldoende moeite gedaan om uw inkomen te verbeteren.
  • Uw vermogen is maximaal € 7.605,- (voor alleenstaanden) of € 15.210,- (voor alleenstaande ouders en gehuwden). 
  • U bent 21 jaar of ouder.
  • U heeft 3 jaar of langer een bijstandsuitkering of een ander inkomen op bijstandsniveau.
   Kijk wat nu de bijstandsnormen zijn.
  • Uw partner moet aan dezelfde voorwaarden voldoen.
  • U heeft DigiD nodig als u online wilt aanvragen.

  U komt niet in aanmerking als u de afgelopen 3 jaar:

  • Een opleiding of studie heeft gevolgd, waarbij een tegemoetkoming in de schoolkosten en/of studiefinanciering heeft ontvangen.
  • In de gevangenis heeft gezeten.
  • Langer dan 28 dagen per kalenderjaar niet in Nederland bent geweest.
  • Een verlaging van uw bijstandsuitkering heeft gehad omdat u verplichtingen niet bent nagekomen.
 • U ontvangt in 2023 een inkomenstoeslag van:

  • voor alleenstaanden vanaf 21 jaar tot pensioen €479,00
  • voor alleenstaande ouders vanaf 21 jaar tot pensioen €598,00
  • voor gehuwden vanaf 21 jaar tot pensioen €667,00
 • Sociale Zaken Maastricht Heuvelland heeft na ontvangst van uw aanvraag, 8 weken de tijd om een besluit te nemen. U ontvangt hierover een brief. Deze termijn kunnen wij eenmalig verlengen.

 • U kunt bezwaar maken binnen 6 weken na ontvangst van de beslissing. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank. Meer informatie over bezwaar maken.

 • Lukt het niet om online aan te vragen of heeft u geen DigiD, dan kunt u ook schriftelijk een aanvraag indienen. Download het formulier.

  U kunt het formulier ook afhalen bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland op locatie Randwycksingel 22, Maastricht. Of vraag het telefonisch aan via 14 043.