Bijstandsnormen

In English

De bijstandsnorm bepaalt hoeveel geld u aan bijstand kunt krijgen. Ook als u bepaalde tegemoetkomingen of toeslagen aanvraagt, bijvoorbeeld voor energiekosten, bepaalt de bijstandsnorm of u geld krijgt en hoeveel. We gaan vaak uit van inkomens tot 120 of 130 procent van de bijstandsnorm of het sociaal minimum. In het overzicht hieronder ziet u of uw inkomen binnen de bijstandsnorm/het sociaal minimum valt.

De bedragen gelden voor 2023. De bedragen zijn na aftrek van de belasting (netto) en zonder vakantiegeld.

Uw situatie

Recht op pensioen of niet?

Bijstandsnorm 100 procent is

120 procent
van de bijstandsnorm is

130 procent van de bijstandsnorm is

U bent getrouwd of woont samen en bent ouder dan 18 jaar

U heeft allebei nog geen recht op pensioen

€ 1.622,68

€ 1.947,22

€ 2.109,48

 

Minstens 1 persoon heeft recht op pensioen

€ 1.716,84

€ 2.060,21

€ 2.231,89

U bent alleenstaand of alleenstaande ouder en u bent ouder dan 18 jaar

U heeft nog geen recht op pensioen

€ 1.135,88

€ 1.363,06

€ 1.476,64

 

U heeft recht op pensioen

€ 1.264,14

€ 1.516,97

€ 1.643,38

Meestal gelden tegemoetkomingen, regelingen en uitkeringen voor mensen vanaf 21 jaar oud. Ouders hebben de taak om hun kinderen op te voeden en te verzorgen. Ook voor een kind van 18 jaar tot 21 jaar betalen ouders kosten van bijvoorbeeld eten en een woning (levensonderhoud) en studie. We noemen deze taak de "wettelijke onderhoudsplicht". 

Soms kunnen ouders niet aan de wettelijke onderhoudsplicht voldoen. Dan kunnen jongeren van 18, 19 of 20 jaar toch een aanvraag doen voor een uitkering of tegemoetkoming. De jongere moet dan bewijzen dat hun ouders niet aan hun wettelijke onderhoudsplicht voldoen.