Klacht

Als u vindt dat u niet correct bent behandeld door een medewerker van Sociale Zaken, dan kunt u hierover een klacht indienen. Bijvoorbeeld wanneer u vindt dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gekregen.

Hoe dien ik een klacht in?

Een klacht indienen kan via de website van de gemeente Maastricht. Daar leest u ook meer over de voorwaarden.