18 november 2021 - Nieuws

Wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet

In de Jeugdwet is vastgelegd welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Dat noemen we het woonplaatsbeginsel. Per 1 januari 2022 wijzigt het woonplaatsbeginsel. Er komen dan andere spelregels om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk wordt voor de jeugdhulp.

Wat betekent dit?

Eigenlijk verandert er niks aan de zorg. De zorg die (pleeg)kinderen ontvangen, blijft hetzelfde. Ook houden (pleeg)kinderen dezelfde hulpverlening en blijven pleegkinderen in hun eigen pleeggezin.

Wel kan het zo zijn dat er een andere gemeente (financieel) verantwoordelijk wordt voor de zorg. Is dat bij u het geval? Dan krijgt u een nieuwe contactpersoon bij die gemeente. Als dit zo is, ontvangt u van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland een brief met informatie.

Waar kan ik vragen stellen over deze wetswijziging?

Voor vragen kunt u terecht bij uw contactpersoon bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (bel naar: 14 043).