30 mei 2024 - Nieuws

Gezocht: voorzitter Onafhankelijke Adviesraad Maastricht (OAM)


De Onafhankelijke Adviesraad Maastricht (OAM) adviseert het College van Burgemeester en Wethouders van Maastricht gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen in het beleid voor het sociaal domein. Leden van de Adviesraad nemen ideeën en ervaringen van inwoners mee in hun adviezen. Dat helpt om het beleid van de gemeente evenwichtiger en meer inclusief te maken. Wij zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter voor de commissie. Bekijk de vacature op www.gemeentemaastricht.nl.