29 maart 2021 - Nieuws

Gemeenten gaan schulden vroegtijdig opmerken

Door de wetswijziging Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) hebben alle gemeenten vanaf 1 januari 2021 de taak gekregen om schulden bij inwoners vroegtijdig op te merken. Gemeenten gaan signalen ontvangen van betalingsachterstanden bij inwoners.

Hierdoor kunnen de gemeenten sneller in actie komen, nog voordat burgers zelf aan de bel trekken. Dit is een belangrijke stap, omdat mensen vaak vier tot vijf jaar rondlopen met financiële problemen voordat zij hulp zoeken.

Mensen met een betalingsachterstand worden nu actief door de gemeente Maastricht benaderd

Mensen met een betalingsachterstand ontvangen een brief van de Gemeente Maastricht waarin ze hulp aangeboden krijgen. In deze brief wordt verwezen naar allerlei plekken waar zij terecht kunnen: Sociale Zaken Maastricht Heuvelland, de Wijkservicepunten, de Sociale Teams, Humanitas, Thuisadministratie, Trajekt Schuld en Budgetbuddy, Pasopjegeld.nl en de Geldwijzer app.

Het Vroeg Signaleringsteam zoekt samen met inwoners naar passende oplossingen

Als mensen meerdere betalingsachterstanden hebben, wordt het Vroeg Signaleringsteam hiervan op de hoogte gebracht.  Het doel is om mensen met (problematische) schulden te helpen door hen thuis te bezoeken en samen op zoek te gaan naar passende oplossingen.  

Meer weten over schuldhulpverlening of over hoe u zelf hulp kunt zoeken? Kijk dan op de website van de gemeente Maastricht.