Kindgebonden budget

Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Die krijgt u naast de kinderbijslag.

Vanzelf

U krijgt vanzelf kindgebonden budget als u er recht op hebt. Kindgebonden budget wordt uitbetaald door de Belastingdienst.