Tegemoetkoming Aanvullende Zorgverzekering

Inwoners van Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul met een minimuminkomen kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor aanvullende zorgverzekering. De tegemoetkoming is tussen de € 80 en € 100, afhankelijk van uw woonplaats.

Aanvragen

Klik hiernaast op de knop met uw woonplaats. Soms moet u bewijsstukken meesturen. Wij behandelen uw aanvraag pas als alle gevraagde stukken zijn aangeleverd. Het bedrag dat u ontvangt kan per gemeente verschillen.

Automatisch

Als u een uitkering heeft en meedoet aan de collectieve zorgverzekering van het VGZ Zuid-Limburgpakket, dan hoeft u niets te doen. U ontvangt automatisch een tegemoetkoming.

  • Maximaal 8 weken na aanvraag nemen wij een besluit. U ontvangt hierover een brief. Deze termijn kunnen wij eenmalig verlengen.

  • U kunt bezwaar maken binnen 6 weken na ontvangst van de beslissing. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank.