Kinderopvang

Hebt u een bijstandsuitkering van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland en gaat uw kind naar de kinderopvang? Soms kan de gemeente dan helpen met een deel van de kosten.

Loket Kinderopvang

Werkt u  naast uw uitkering, of volgt u een reïntegratie-traject of een inburgeringscursus? Er wordt rekening mee gehouden dat u dit moet combineren met de zorg voor uw kinderen.
Bel voor meer informatie met uw contactpersoon bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland of met het loket Kinderopvang.

Sociaal-medische indicatie (SMI)

Is er kinderopvang nodig om sociale of medische redenen? Misschien heeft u dan recht op een gemeentelijke tegemoetkoming.

Neem voor meer informatie contact op met de Jeugdhulp in uw gemeente of bel met 14 043.