Individuele studietoeslag

Veel studenten hebben een bijbaan om hun studie te kunnen betalen. Maar studenten met een medische beperking kunnen vaak niet of nauwelijks bijverdienen. Voor hen is er de individuele studietoeslag.

Steuntje in de rug

De individuele studietoeslag geeft een steuntje in de rug om toch een opleiding te doen. De toeslag wordt maandelijks uitbetaald. Stuur uw aanvraag op tijd in, want de individuele studietoeslag wordt niet met terugwerkende kracht toegekend.

Zo werkt het

U stuurt uw aanvraag in per post. Sociale Zaken Maastricht Heuvelland heeft, na ontvangst van uw aanvraag, 8 weken de tijd om een besluit te nemen. U ontvangt hierover een brief. Deze beslistermijn mag eenmaal verlengd worden.

Met uw aanvraag stuurt u mee:

 • bewijs van uw inkomen (bijvoorbeeld salarisstroken of uitkeringsspecificaties).
 • bankafschriften van de laatste 3 maanden.
 • bewijs van uw burgerservicenummer (BSN).
 • kopie van uw geldige identiteitsbewijs.
 • indien van toepassing, bericht van het UWV waarin staat dat u arbeidsbeperkt bent of dat bij u sprake is van een medische urenbeperking.

Ook stuurt u deze bewijzen mee:

 • bewijs van inschrijving bij uw opleiding.
 • bewijs van studiefinanciering (Wet studiefinanciering 2000) of bewijs van tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).
 • De voorwaarden zijn:

  • u bent minimaal 18 jaar oud.
  • u heeft een medische beperking.
  • u ontvangt studiefinanciering of een bijdrage dankzij de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
  • u heeft weinig of geen vermogen (de vermogensgrenzen voor bijstand zijn van toepassing).
  • u kunt door een structurele medische beperking tijdens de studie niet of nauwelijks inkomsten verwerven.
  • heeft u een eigen huis? Dan mag er niet meer dan € 52.500 eigen vermogen in het huis zitten.
 • U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaar? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

 • De individuele studietoeslag is in 2021:

  • voor personen jonger dan 21 jaar € 231,00 per maand.
  • voor personen van 21 jaar € 277,00 per maand.
  • voor personen van 22 jaar € 323,00 per maand.
  • voor personen van 23 jaar en ouder € 385,00 per maand.

  Van de inkomsten uit een (bij)baan wordt € 150,00 niet gekort. Zijn uw inkomsten hoger dan € 150,00? Dan wordt het bedrag boven de € 150,00 in mindering gebracht op de studietoeslag.