Bijzondere bijstand

Als u noodzakelijke kosten heeft en die niet zelf kunt betalen, dan kunt u in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Of u recht heeft op bijstand hangt af van uw inkomen en bezittingen zoals uw auto, huis en spaargeld.

Hoger inkomen

U kunt ook in aanmerking komen voor bijzondere bijstand als uw inkomen hoger is dan de bijstandsnorm. U ontvangt dan een lager bedrag. 

 • U kunt uw bijzondere bijstand online aanvragen met DigiD.  Tijdens uw online aanvraag moet u bewijsstukken uploaden. Deze worden dan meegestuurd met uw aanvraag. Wij behandelen uw aanvraag pas als alle gevraagde stukken zijn aangeleverd.

   

 • Lukt het u niet om online aan te vragen of heeft u geen DigiD? Dan kunt u ook schriftelijk een aanvraag indienen. Download het aanvraagformulier voor 2024. Of vraag er een aan via 14 043.

  • u heeft een laag inkomen en weinig vermogen
  • bijzondere kosten kunt u niet zelf betalen
  • de kosten zijn noodzakelijk
  • de kosten zijn te wijten aan bijzondere omstandigheden
   Voor normale kosten zoals dagelijkse boodschappen en huur, kunt u dus geen bijzondere bijstand aanvragen
  • er bestaat geen recht op een andere uitkering of toeslag
  • de kosten zijn gemaakt in Nederland
  • u woont in de gemeente Maastricht, Meerssen, Gulpen-Wittem, Vaals of Valkenburg
  • de kosten moeten nog gemaakt worden
   Er zijn uitzonderingen. De rekening mag in ieder geval nooit ouder zijn dan 1 jaar.

  Inwoners die kosten maken, omdat zij voor Huishoudelijk Hulp (WMO), Woningaanpassingen (WMO), Vervoersvoorzieningen (WMO) en Begeleiding (WMO) een eigen bijdrage moeten betalen aan het CAK, maar dat niet kunnen betalen, kunnen hiervoor wel bijzondere bijstand aanvragen.

 • De gemeente kan de bijzondere bijstand als gift of als lening geven. U krijgt de bijzondere bijstand als lening als u:

  • zelf voldoende geld heeft om de kosten te betalen
  • had kunnen voorkomen dat u bijzondere bijstand nodig heeft
  • de bijzondere bijstand nodig heeft voor een waarborgsom
  • niet heeft gespaard voor duurzame gebruiksgoederen, zoals een koelkast of wasmachine
 • Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag nemen wij een besluit. Deze termijn kunnen wij eenmalig verlengen.

 • U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaar? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.