Uw inburgering: wie doet wat?

Heeft u ná 31 december 2021 te horen gekregen dat u in Nederland mag blijven (verblijfsvergunning)? Dan burgert u in onder de Wet Inburgering 2021. Op deze pagina leest u welke organisaties betrokken zijn bij uw inburgering.

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

 • adviseert en begeleidt u bij het inburgeren
 • regelt uw eerste woning
 • organiseert de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP)
 • helpt u met uw geldzaken in de eerste 6 maanden na uw verhuizing
 • helpt u bij het vinden van werk.

Meer informatie

Vista College

 • bekijkt hoe goed u Nederlands kunt leren met een leerbaarheidstoets
 • geeft u lessen Nederlands
 • geeft u lessen Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM)

Meer informatie

VluchtelingenWerk

 • organiseert de groepsbijeenkomsten van het Participatieverklaringstraject (PVT)
 • helpt u met verhuizen naar uw eerste woning
 • helpt u uw leven op te bouwen in de gemeente
 • helpt u met het kopen van meubels en andere spullen voor uw woning
 • leert u hoe u uw eigen geldzaken regelt

Meer informatie

Kredietbank Limburg

 • zorgt voor de betaling van uw rekeningen in de eerste 6 maanden: dat heet budgetbeheer
 • geeft u tijdelijk geld dat u later moet terugbetalen (lening)
 • zorgt dat u leefgeld ontvangt op uw eigen bankrekening

Meer informatie

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

 • stuurt u een brief dat u in Nederland mag blijven en moet inburgeren
 • kan uw inburgeringsroute aanpassen als u erg ziek bent of andere problemen heeft
 • organiseert de inburgeringsexamens
 • stuurt u brieven over uw examens

Meer informatie