Inburgering onder de Wet Inburgering 2013 of eerder

Heeft u voor 31 december 2021 te horen gekregen dat u in Nederland mag blijven (verblijfsvergunning)? Dan burgert u in onder de Wet Inburgering 2013 of eerder. Op deze pagina leest u hoe uw inburgering eruitziet.

Inburgering voor asielstatushouders

U bent als vluchteling naar Nederland gekomen en u heeft een verblijfsvergunning.  Nu moet u een inburgeringscursus volgen en het inburgeringsdiploma halen. DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) stuurt u een brief. In die brief leest u wat u moet doen. U moet binnen 3 jaar uw inburgeringsdiploma halen.

U kunt de inburgeringscursus volgen bij verschillende scholen in de regio. Uw begeleider van VluchtelingenWerk of uw contactpersoon van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland helpt u bij het kiezen van een school.

Inburgering voor gezinsmigranten en andere migranten

U heeft uw basisexamen inburgering in het buitenland gehaald. Daarna bent u naar Nederland gekomen om bij uw partner of familielid te zijn. Of u heeft een niet-tijdelijke humanitaire verblijfsvergunning.

U gaat nu in Nederland verder met uw inburgering.  Dit betaalt u zelf. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) stuurt u een brief. In die brief leest u wat u moet doen.

Participatieverklaring

Iedereen die inburgert, moet een handtekening zetten onder de participatieverklaring. Zo laat u weten dat u begrijpt wat we in Nederland belangrijk vinden, en dat u dit respecteert. U doet dit bij de gemeente.

Het duurt even voordat er genoeg mensen zijn voor een groep. Als er genoeg mensen zijn, krijgt u vanzelf een uitnodiging.

De bijeenkomst ‘Participatieverklaring’ duurt een halve dag. U leert dan wat we belangrijk vinden in Nederland. Aan het einde van de bijeenkomst zet u uw handtekening onder de verklaring. Heeft u nog vragen? Stuur een e-mail naar Post-SocialeZaken [at] maastricht.nl.

 • U staat op de wachtlijst voor een woning in de gemeente Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals of Valkenburg aan de Geul. Is er een woning vrij? Dan krijgt u in uw brievenbus een uitnodiging van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH). U kunt dan naar uw woning gaan kijken.

  Op de dag dat u de sleutel krijgt, gaat VluchtelingenWerk met u mee naar de woning.  U zet dan uw handtekening onder het huurcontract.

  Dan gaat u samen met de begeleider van VluchtelingenWerk naar Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. Daar vragen jullie een uitkering aan.

  VluchtelingenWerk helpt u uw leven op te bouwen in de gemeente. U kunt tegen uw begeleider van VluchtelingenWerk zeggen waar u hulp bij nodig heeft.

 • Heeft u nog geen werk? En heeft u niet genoeg geld om van te leven? Dan krijgt u geld van de gemeente. Dat staat in de Participatiewet. Bij deze wet horen wel afspraken waaraan u zich moet houden. Uw contactpersoon bij Sociale Zaken legt deze afspraken uit.

 • U moet uw best doen om werk te vinden. Dat staat in de Participatiewet. Als u werkt, verdient u niet alleen geld uw eigen geld. U leert ook sneller de Nederlandse taal. Door met collega’s samen te werken, leert u ook hoe mensen in Nederland met elkaar omgaan.

  Uw contactpersoon bij Sociale Zaken maakt samen met u een plan. Hierin staan uw doelen voor de toekomst. Uw contactpersoon helpt u, zodat u uw doelen kunt behalen.