Veranderingen doorgeven

Verandert uw situatie? Geef het aan ons door!

Geef veranderingen altijd door

Geef veranderingen in uw financiële, persoonlijke of leefsituatie altijd direct door aan uw contactpersoon bij Sociale Zaken. Ook als u twijfelt of de verandering gevolgen heeft voor uw uitkering. We noemen dat de ‘inlichtingenplicht’.

Voorkom verrassingen

Geef veranderingen altijd binnen 5 dagen door. Wacht hier niet mee, want al bij de eerstvolgende uitkering bestaat de kans dat u te veel heeft ontvangen. Als u veranderingen niet of te laat doorgeeft, dan krijgt u een waarschuwing of een boete. Ook als u niet wist dat u het moest doorgeven. In sommige gevallen kan de gemeente uw uitkering zelfs stopzetten. Wat u te veel aan uitkering heeft ontvangen, moet u altijd terugbetalen. 

  • u ontvangt inkomsten  uit werk, uitkering, pensioen, erfenis, schenking, studiefinanciering, etc.
  • u gaat werken. Ook vrijwilligerswerk, stage en proefperioden vallen hieronder.
  • u moet uw periodieke verklaring op tijd inleveren, ook al heeft u nog geen loonstroken.
  • u en uw partner gaan samenwonen.
  • er komt iemand bij u in huis wonen of er vertrekt iemand.
  • uw meerderjarige kind begint of stopt met opleiding/studie.
  • u gaat (met vakantie) naar het buitenland of blijft daar langer dan bij ons bekend is.
  • u wordt mantelzorger voor iemand en kunt zijn/haar bankrekeningen gebruiken (en/of rekening, machtiging).
 • Kruis op het formulier de rubriek aan met de gegevens die veranderen. Geef aan wat er precies wijzigt en vanaf wanneer. Staan er één of meer bewijsstukken genoemd bij die rubriek? Maak van die bewijsstukken dan kopieën in A4-formaat en stuur deze samen met het ondertekende wijzigingsformulier op.