Vakantie doorgeven

Als u een uitkering heeft, mag u maximaal 4 weken per jaar naar het buitenland. Bijvoorbeeld voor vakantie, familiebezoek of een begrafenis. U kunt de dagen in 1 keer opnemen of verspreiden over meer reizen.

Verblijf in het buitenland

Als u in het buitenland bent, wordt de bijstand doorbetaald. Gaat u langer weg dan 4 weken? Dan zetten wij na die 4 weken uw uitkering stop. Uw verblijf in het buitenland moet zich afspelen in 1 kalenderjaar. 

Melding verblijf buiten de gemeente

Verblijft u langer dan 2 dagen (uitgezonderd weekenden) buiten uw woonplaats? Meld dit dan ook aan Sociale Zaken.

  • Lukt online melden niet? Vul dan het formulier Melding verblijf in buitenland of buiten de gemeente in. 

  • U moet een melding doen:

    • als u naar het buitenland gaat;
    • als u tijdelijk verblijft op een ander adres (geen vakantie);
    • als u voor langere tijd naar een andere gemeente gaat.

    Doe dit minimaal 4 weken van tevoren.