Uitkeringsfraude

Wie een bijstandsuitkering krijgt, moet veranderingen op tijd doorgeven. Sociale Zaken Maastricht Heuvelland controleert actief of iemand recht heeft op een uitkering. Denkt u dat iemand fraudeert? Meld dit bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.

Veranderingen doorgeven

Als u iemand verdenkt van fraude met een uitkering, kunt u dit doorgeven bij de gemeente. Dit kan ook anoniem.

Heeft u zelf een uitkering? Geef veranderingen dan op tijd door. Zo voorkomt u dat u per ongeluk fraudeert.

Voorbeelden van uitkeringsfraude 

 • niet doorgeven van een verandering in uw inkomen of vermogen, bijvoorbeeld als u zwart werkt of een dure auto heeft;
 • niet doorgeven dat u gevangen zit;
 • niet doorgeven dat uw gezinssamenstelling verandert of dat u getrouwd of gescheiden bent, of wanneer u doet alsof u gescheiden bent (schijnverlating);
 • een vals adres opgeven.

Fraudeonderzoek 

Als er twijfel is over het recht op de uitkering, start Sociale Zaken Maastricht Heuvelland een fraudeonderzoek. Blijkt daaruit dat u fraudeert? Dan moet u al het geld terugbetalen dat u te veel heeft gekregen. Daarnaast krijgt u een boete, die even hoog is als het bedrag dat u moet terugbetalen. Fraudeert u binnen 5 jaar opnieuw? Dan wordt de boete nog hoger.

 • Een fraudeonderzoek werkt als volgt:

  • Sociale Zaken Maastricht Heuvelland verzamelt informatie en nodigt u uit voor een gesprek.
  • Sociale Zaken Maastricht Heuvelland komt op huisbezoek.
  • Sociale Zaken Maastricht Heuvelland start een onderzoek. Tijdens dit onderzoek kijkt Sociale Zaken Maastricht Heuvelland onder andere op uw adres of de informatie klopt.
  • Denkt Sociale Zaken Maastricht Heuvelland dat u al lange tijd fraudeert? En meer dan € 50.000 te veel heeft gekregen? Dan doet de sociale recherche een strafrechtelijk onderzoek.
 • U kunt fraude altijd melden. Gaat het over iets uit het verleden? Dan is de fraude moeilijk te bewijzen. Toch kan Sociale Zaken Maastricht Heuvelland ook een boete opleggen als iemand al geen uitkering meer heeft.

  Wanneer u uitkeringsfraude meldt, moet u gegevens over de fraude doorgeven, zoals:

  • adressen
  • werktijden
  • gegevens over een auto
  • inkomsten
  • met wie de verdachte samenwoont