8 september 2022 - Nieuws

Geen geld voor een sportclub of voor muziekles? 

Het nieuwe schooljaar is begonnen. Ook dit jaar willen we dat elk kind in Maastricht lekker kan bewegen of een leuke hobby kan doen.

De gemeente en het Jeugdfonds Sport & Cultuur willen dat álle kinderen een club kunnen kiezen, ook als er thuis geen geld is.

Steeds meer gezinnen komen in financiële problemen en hebben moeite om de sport- of cultuurclub van hun kinderen te betalen.  Op dit moment kunnen zo’n 2 à 3 kinderen per klas bijvoorbeeld niet op voetbal, streetdance, judo of muziekles. De verwachting is dat dit aantal toeneemt. Met de campagne Kies een club wil het Jeugdfonds ouders laten weten dat zij kunnen helpen door het lidmaatschap van een club te betalen. 

Vraag hulp via kieseenclub.nl

Kinderen van een voetbalclub