Voortijdig schoolverlaten

Jongeren die voortijdig de school verlaten, kunnen moeite hebben met het vinden van een baan. Je kunt een persoonlijk begeleider van het Regionale meld- en coördinatiepunt (RMC) krijgen. Die helpt jou bij het vinden van een opleiding of werk.

De begeleider werkt samen met opleidingscentra, instellingen voor jeugdhulpverlening, Sociale Diensten, het UWV en andere instanties. Een begeleider aanvragen kan via de website van het RMC.

Team VSV Maastricht en Heuvelland

Je kunt ook contact opnemen met Team VSV Maastricht en Heuvelland aan de Randwijcksingel 22 in Maastricht. Bel: 14 043 of mail naar: leerplichtvsv [at] maastricht.nl (leerplichtvsv[at]maastricht[dot]nl).