Leerplicht

Een kind mag vanaf zijn 4de verjaardag naar school. Vanaf de eerste dag van de maand na zijn 5de verjaardag is uw kind is leerplichtig: dan moet hij of zij naar school. De volledige leerplicht eindigt aan het eind van het schooljaar waarin een jongere zestien jaar wordt.

Schoolverzuim

Kinderen moeten naar school. Als een leerling niet naar school gaat zonder geldige reden, dan is dat een overtreding van de leerplichtwet. We noemen dat schoolverzuim. Is er iets waardoor uw kind niet naar school kan gaan, neem dan contact op met de school. 

 • Een kind dat leerplichtig is, moet ingeschreven staan op een school. In een aantal gevallen kunt u vragen om vrijstelling van deze inschrijvingsplicht.

 • Een diploma biedt meer kans op een baan. Daarom moeten kinderen vanaf 5 jaar naar school, totdat zij een diploma (startkwalificatie) hebben of 18 jaar worden. Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht. Jongeren tussen 16 en 18 jaar die nog geen diploma hebben, moeten ook verplicht naar school. Dit heet de kwalificatieplicht.

 • De jongere heeft een startkwalificatie als hij één van de volgende diploma's heeft:

  • vwo-diploma;
  • havodiploma;
  • diploma op mbo 2-niveau of hoger.

  Met een startkwalificatie hebben jongeren een betere kans op een baan dan met alleen een vmbo- of mbo-1-diploma. Ook hebben ze meer kans op werk dat bij hen past.