Mijn Overzicht

Loopbaan en scholing: Individuele studietoeslag

Terug naar het overzicht

Veel studenten hebben een bijbaan om hun studie te kunnen betalen. Maar studenten met een beperking kunnen vaak niet of nauwelijks bijverdienen. Voor hen is er de individuele studietoeslag. Dit geeft een steuntje in de rug om toch een opleiding te doen.

De individuele studietoeslag wordt maandelijks uitbetaald. Stuur uw aanvraag op tijd in, want de individuele studietoeslag wordt niet met terugwerkende kracht toegekend.

Hoe werkt het?

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Wat moet ik doen?

Met uw aanvraag stuurt u mee:

 • bewijs van uw inkomen (bijvoorbeeld salarisstroken of uitkeringsspecificaties)
 • bankafschriften van de laatste 3 maanden
 • bewijs van uw burgerservicenummer (BSN)
 • kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • bericht van het UWV waarin is vastgesteld dat u arbeidsbeperkt bent of dat bij u sprake is van een medische urenbeperking

Ook stuurt u minimaal 1 van deze bewijzen mee:

 • bewijs van studiefinanciering
 • bewijs van tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)
 • bewijs van inschrijving bij uw opleiding

Online Aanvragen

Online aanvragen is niet mogelijk.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn:

 • U bent minimaal 18 jaar oud.
 • U heeft een beperking.
 • U ontvangt studiefinanciering of een bijdrage dankzij de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
 • U heeft geen of weinig vermogen.
 • U kunt op zich wel werken, maar niet zoveel dat u er het minimumloon mee verdient.
 • Uw inkomen is niet hoger dan 100% van de bijstandsnorm.

Bent u alleenstaand? Dan mag uw vermogen maximaal € 5.940 zijn.
Bent u alleenstaande ouder of bent u gehuwd? Dan mag uw vermogen maximaal € 11.880 zijn.
Heeft u een eigen huis? Dan mag er niet meer dan € 50.100 eigen vermogen in het huis zitten.

(tarieven 2017)

Overig

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Kosten

De individuele studietoeslag is in 2017:

 • voor personen jonger dan 21 jaar € 211,00 per maand
 • voor personen van 21 jaar € 253,00 per maand
 • voor personen van 22 jaar € 295,00 per maand
 • voor personen van 23 jaar en ouder € 351,00 per maand

Van de inkomsten uit een (bij)baan wordt € 150,00 niet gekort. Zijn de inkomsten hoger dan € 150,00? Dan wordt het teveel aan inkomsten in mindering gebracht op de studietoeslag.

Wetgeving

Landelijke wetten