Mijn Overzicht

Veelgestelde vragen (FAQ)

Vragen over Mijn Overzicht

Waarom biedt Sociale Zaken Maastricht Heuvelland ‘Mijn Overzicht’ aan?

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland vindt goede dienstverlening belangrijk. Net zoals banken, de belastingdienst of andere overheidsorganisaties dat doen, breiden wij onze dienstverlening steeds verder uit.
Dat geldt ook voor digitale dienstverlening; dat is dienstverlening die we aanbieden via onze website en 24/7 bereikbaar is.
Doordat we de dienst digitaal aanbieden, besparen we ook nog eens op het milieu door minder papier te gebruiken.

Zijn uitkeringsspecificaties en jaaropgave straks alleen nog maar digitaal in te zien?

U ontvangt alleen nog een papieren uitkeringsspecificatie als er iets wijzigt in uw inkomsten. In 2020 hebben we voor de jaaropgave (over 2019) voor de laatste keer per post opgestuurd. Uw jaaropgave over 2020 ontvangt u alleen digitaal en niet meer per post. U kunt de jaaropgave eind februari 2021 online bekijken (via Mijn Overzicht).

In de toekomst zult u steeds minder post van ons ontvangen en heeft u Mijn Overzicht nodig om informatie te bekijken. We helpen u graag om Mijn Overzicht te gaan gebruiken.

U hoeft uw specificaties niet meer te bewaren. Dat spaart papier en voorkomt onnodig zoekwerk.

Hoe werkt Mijn Overzicht?

Op de website ziet u rechtsboven in beeld een knop: ‘Mijn Overzicht’. Deze knop opent een persoonlijke digitale omgeving. Na inlog met DigiD heeft u hier direct inzicht in maandelijkse uitkeringsspecificaties, jaaropgaven en recente betalingen (ook wel stortingen genoemd). Daarnaast kunt u veranderingen in uw leven doorgeven via de knop ‘Mijn Wijzigingen’.

Waarom doen we dit?

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland zet deze digitale service in als aanvulling op het persoonlijke contact dat u heeft met uw consulent. Daarnaast is het een logisch vervolg op de mogelijkheid om digitaal aanvragen in te dienen. Denk bijvoorbeeld aan bijzondere bijstand.

Zo sluit SZMH aan bij bestaande ontwikkelingen die burgers de mogelijkheid bieden om op elk moment te inzicht te hebben in actuele, betrouwbare en persoonlijke informatie.
Digitaal kunnen burgers overal waar internettoegang is, terecht op Mijn Overzicht.

Hoe zit het met privacy en veiligheid?

Doordat ‘Mijn Overzicht’ alleen benaderbaar is via DigiD, is de veiligheid gewaarborgd.

Ik heb geen DigiD, hoe regel ik dat?

Heeft u nog geen DigiD? Kijk dan op www.digid.nl voor meer informatie.

Uitleg over DigiD

Wilt u weten wat DigiD precies is, hoe u het kunt aanvragen en kunt gebruiken? Bezoek dan de website DigiD UABC.

Hoe kan ik een specificatie of jaaropgave afdrukken?

Log in op Mijn Overzicht en kies de specificatie of jaaropgave die u wilt afdrukken.
Druk op de knop ‘printen’. Er wordt dan een PDF-bestand gemaakt dat u vervolgens kunt afdrukken.

Ontvang ik mijn jaaropgave nog per post?

In 2020 hebben we voor de jaaropgave (over 2019) voor de laatste keer per post opgestuurd. Uw jaaropgave over 2020 ontvangt u alleen digitaal en niet meer per post. U kunt de jaaropgave eind februari 2021 online bekijken via Mijn Overzicht.

Tot hoeveel jaar terug kan ik specificaties inzien?

In Mijn Overzicht kunt u specificaties tot 5 jaar terug inzien.

Wat voor veranderingen kan ik doorgeven via Mijn Overzicht?

Alle veranderingen in uw leven die invloed hebben op de uitkering, kunnen doorgegeven worden. Denk aan een verhuizing, een nieuwe baan, kinderen die uit huis gaan, een partner die bij u komt wonen of de start van een studie.

Hoe kan ik veranderingen in mijn leven doorgeven via Mijn Overzicht?

Als u bent ingelogd, klikt u op het kopje Mijn Wijzigingen.

Vragen over collectieve zorgverzekering

Waarvoor ben ik verzekerd?

Met een basisverzekering kunt u naar de huisarts, het ziekenhuis of de apotheek. Andere zorgkosten worden niet altijd vergoed in het basispakket. U kunt zich hiervoor aanvullend verzekeren, bijvoorbeeld voor de tandarts, psycholoog, als u een bril of beugel nodig heeft. U bent niet verplicht om u aanvullend te verzekeren. 

Is een zorgverzekering verplicht?

Iedereen die in Nederland woont of werkt, moet een basis zorgverzekering hebben. Dit geldt ook voor kinderen. Tot 18 jaar is deze basisverzekering gratis. U mag zelf kiezen bij welke verzekeraar u uw zorgverzekering afsluit.

Algemene vragen

Waar kan ik terecht met vragen?

Heeft u een vaste contactpersoon? Dan staat hij/zij u graag te woord. U kunt ook vragen stellen via telefoonnummer 14 043 of post@maastricht.nl t.n.v. Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.

Waar kan ik nog meer terecht met vragen voor advies, informatie en ondersteuning?

Het klantcontactcentrum van uw eigen gemeente helpt u altijd graag op weg:

Eijsden-Margraten

Gulpen-Wittem

Meerssen

Vaals

Valkenburg a/d Geul

Wijkservicepunten Maastricht

Ik kan niet naar Maastricht komen: wat nu?

Is het nodig dat u persoonlijk langskomt en is dit voor u echt niet mogelijk, dan komen wij naar u toe. In sommige gevallen is het ook mogelijk om een afspraak met uw consulent te maken in het gemeentehuis van uw woonplaats.

Al die papieren en administratie, hoe houd ik het overzicht?

Kijk eens op de site www.pasopjegeld.nl. Daar vindt u tips over hoe u uw administratie kunt ordenen en waar u terecht kunt als dat niet (helemaal) lukt.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen een besluit van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland?

Bent u het niet eens met een besluit van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland? Dan kunt u binnen 6 weken nadat het besluit bekend is gemaakt een bezwaar indienen. U kunt zowel schriftelijk als digitaal een bezwaar indienen. Meer informatie leest u op www.socialezaken-mh.nl/bezwaar.

Hoe dien ik een klacht in?

Als u vindt dat u niet correct bent behandeld, dan kunt u hierover een klacht indienen. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop met u is gesproken of wanneer u vindt dat onjuiste of onvolledige informatie aan u is verstrekt. Een klacht indienen kan via de website van de gemeente Maastricht. Hier leest u ook meer informatie over de voorwaarden.

Geluidsopnames van gesprekken

U heeft een gesprek met Sociale Zaken Maastricht Heuvelland en wilt daar een geluidsopname van maken. Mag dat? Ja, dat mag. Er zijn wel een aantal spelregels.

 1. U mag een opname maken, tenzij er zwaarwegende belangen zijn. Uw contactpersoon zal dit dan met u bespreken. U krijgt dan wel een andere mogelijkheid om het gesprek vast te leggen.
 2. U moet de opname vooraf aan ons melden.
 3. Als we daarom vragen, moet u ons een kopie van de opname geven. Als wij een opname maken, geven we u ook een kopie als u daarom vraagt.
 4. Het is niet toegestaan om te knippen of plakken in de opname.
 5. De opname is niet bestemd voor anderen. U geeft de opname niet aan andere personen of organisaties zonder toestemming. Dat doen wij ook niet.

Heeft u vragen?

Dan kunt u terecht bij uw contactpersoon.

Vragen over inkomen en vermogen

Wat zijn de bijstandsnormen voor 2020?

De bijstandsnormen voor 2020 vindt u in de onderstaande tabellen. 

Let op! Dit zijn de normbedragen per 1 juli 2020. Deze kunnen tussentijds worden gewijzigd. De bedragen zijn exclusief de vakantietoeslag.

Uw situatie

Uw leeftijd

De bijstandsnorm 100% is

U bent gehuwd of samenwonend.

U bent ouder dan 21 jaar.

U bent beiden nog niet pensioengerechtigd.

€ 1.437,26

U bent beiden pensioengerechtigd.

€ 1.526,54

Een van u is pensioengerechtigd.

€ 1.526,54

U bent alleenstaand of alleenstaande ouder.

U bent ouder dan 21 jaar.

€ 1.006,08

U bent nog niet pensioengerechtigd.

U bent pensioengerechtigd.

€ 1.125,05


Normen minimaregelingen per 1-7-2020 Vaals

Uw situatie

Uw leeftijd

Inkomen niet meer dan 100% bijstandsnorm is

U bent gehuwd of samenwonend.

U bent ouder dan 21 jaar.

€ 1.437,26

U bent beiden nog niet pensioengerechtigd.

 

U bent beiden pensioengerechtigd.

€ 1.526,54

Een van u is pensioengerechtigd.
 

€  1.526,54

U bent alleenstaand of alleenstaande ouder.

U bent ouder dan 21 jaar.

€ 1.006,08

U bent nog niet pensioengerechtigd.

 

U bent pensioengerechtigd.

€ 1.125,05


Normen minimaregelingen per 1-7-2020 Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen of Valkenburg aan de Geul

Uw situatie

Uw leeftijd

Inkomen niet meer dan 110% van de bijstandsnorm is

U bent gehuwd of samenwonend.

U bent ouder dan 21 jaar.

U bent beiden nog niet pensioengerechtigd.

€ 1.580,98

U bent beiden pensioengerechtigd.

€ 1.679,19

Een van u is pensioengerechtigd.

€ 1.679,19

U bent alleenstaand of alleenstaande ouder.

U bent ouder dan 21 jaar.

€ 1.106,69

U bent nog niet pensioengerechtigd.

U bent pensioengerechtigd.

€ 1.237,55

 

Mijn inkomen is (flink) lager geworden. Hoe kan ik er voor zorgen dat ik toch mijn vaste lasten kan blijven betalen?

Misschien heeft u recht op een aanvulling op uw inkomen via een aanvullende regelingen als huur- of zorgtoeslag. Op de site www.pasopjegeld.nl vindt u tips en ondersteuning om geld te besparen voor een  gezonde financiële situatie.

Ik heb geen geld om mijn kinderen mee te laten gaan op schoolreis of om de sportclub te betalen.

De gemeente heeft tegemoetkomingen om toch mee te kunnen doen aan sport of ontspanning.  Zo biedt de Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland steun aan gezinnen met een minimuminkomen Dit en meer tips vindt u op www.pasopjegeld.nl 

Ik studeer en heb moeite rond te komen omdat ik niet kan bijverdienen. Heeft de gemeente een speciaal potje voor situaties als de mijne?

Voor studenten met een zodanige beperking dat zij niet of nauwelijks kunnen bijverdienenen is er de individuele studietoeslag. Dit geeft een steuntje in de rug om toch een opleiding te doen. Kijk ook eens op www.pasopjegeld.nl  voor meer tips.

Wat is de norm voor spaargeld of vermogen?

Tabel spaargeld en/of vermogen
Een deel van uw spaargeld of vermogen hoeft u niet te gebruiken om kosten zelf te betalen. Hoe hoog dat deel is, hangt af van uw situatie. Voor 2020 gelden de volgende bedragen: 

echtparen/samenwonenden en alleenstaande ouders

€ 12.450,-

alleenstaanden € 6.225,-
 

Voor 2021 gelden de onderstaande bedragen: 

echtparen/samenwonenden en alleenstaande ouders

€ 12.590,-

alleenstaanden € 6.295,-
 
Hoeveel bedraagt de individuele inkomenstoeslag?

De individuele inkomenstoeslag bedraagt in 2020:

 • voor gehuwden € 587,00
 • voor alleenstaande ouders € 527,00
 • voor alleenstaanden € 421,00

In 2021 bedraagt deze:

 • voor gehuwden € 600,00
 • voor alleenstaande ouders € 538,00
 • voor alleenstaanden € 431,00

Meer informatie over individuele inkomenstoeslag.

Wat zijn de betaaldata van de uitkeringen?

Uw uitkering wordt op de 20e van de maand uitbetaald. Als deze dag op een zaterdag valt, krijgt u uw uitkering op vrijdag. Valt de 20e op een zondag, dan krijgt u uw uitkering op maandag.
In 2020 worden de uitkeringen op de volgende data uitbetaald:

 • 20 januari 2020
 • 20 februari 2020
 • 20 maart 2020
 • 20 april 2020
 • 20 mei 2020
 • 19 juni 2020
 • 20 juli 2020
 • 20 augustus 2020
 • 21 september 2020
 • 20 oktober 2020
 • 20 november 2020
 • 21 december 2020
Wat zijn de bijstandsnormen voor 2021?

De bijstandsnormen voor 2021 vindt u in de onderstaande tabellen. 

Let op! Dit zijn de normbedragen per 1 januari 2021. Deze kunnen tussentijds worden gewijzigd. De bedragen zijn exclusief de vakantietoeslag.

Uw situatie

Uw leeftijd

Inkomen niet meer dan 100% bijstandsnorm is

U bent gehuwd of samenwonend.

U bent ouder dan 21 jaar.

 € 1.459,52

U bent beiden nog niet pensioengerechtigd.

 

U bent beiden pensioengerechtigd.

 € 1.539,70

Een van u is pensioengerechtigd.

 € 1.539,70

U bent alleenstaand of alleenstaande ouder.

U bent ouder dan 21 jaar.

 € 1.021,67

U bent nog niet pensioengerechtigd.

 

U bent pensioengerechtigd.

 € 1.136,17

 

Normen minimaregelingen 1-1-2021 Vaals

Uw situatie

Uw leeftijd

Inkomen niet meer dan 100% bijstandsnorm is

U bent gehuwd of samenwonend.

U bent ouder dan 21 jaar.

 € 1.459,52

U bent beiden nog niet pensioengerechtigd.

 

U bent beiden pensioengerechtigd.

 € 1.539,70

Een van u is pensioengerechtigd.

 € 1.539,70

U bent alleenstaand of alleenstaande ouder.

U bent ouder dan 21 jaar.

 € 1.021,67

U bent nog niet pensioengerechtigd.

 

U bent pensioengerechtigd.

 € 1.136,17

 

Normen minimaregelingen per 1-1-2021 Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen of Valkenburg aan de Geul

Uw situatie

Uw leeftijd

Inkomen niet meer dan 110% van de bijstandsnorm is

U bent gehuwd of samenwonend.

U bent ouder dan 21 jaar.

 € 1.605,48

U bent beiden nog niet pensioengerechtigd.

 

U bent beiden pensioengerechtigd.

 € 1.693,67

Een van u is pensioengerechtigd.

 € 1.693,67

U bent alleenstaand of alleenstaande ouder.

U bent ouder dan 21 jaar.

 € 1.123,83

U bent nog niet pensioengerechtigd.

 

U bent pensioengerechtigd.

 € 1.249,79