Veel gestelde vragen

Vragen over gezamenlijke Sociale Dienst

Wat verandert er precies?

Cliënten en bezoekers van regionale sociale dienst Pentasz Mergelland en de sociale dienst van de gemeente Valkenburg aan de Geul kunnen voortaan terecht bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.

Waarom gaan jullie samenwerken?

Door samen te werken vergroten we onze slagkracht en de kwaliteit van onze dienstverlening. Bovendien besparen we er geld mee.

Wat merk ik ervan?

Het uitgangspunt is dat u als klant verder zo min mogelijk merkt van de samenvoeging.

  • Voor cliënten en bezoekers van regionale sociale dienst Pentasz Mergelland en de sociale dienst van de gemeente Valkenburg aan de Geul verandert het bezoekadres, want we gaan werken vanuit een centrale locatie in Maastricht.
  • Mogelijk worden er in de toekomst kleine veranderingen in onze werkwijze doorgevoerd. Hierover zullen we u tijdig informeren.
  • Ook zal de digitale dienstverlening verder worden uitgebreid, zodat u steeds meer producten en diensten online kunt regelen of aanvragen.
Wat is het nieuwe adres?

Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland
Randwycksingel 22, 6229 EE Maastricht

Telefoon
T: 14 043

Kan ik nog steeds terecht bij het sociaal team van mijn gemeente met vragen rondom werk en inkomen?

Ja, u kunt ook terecht bij het sociaal team in uw gemeente. Zij kunnen u ook informeren of adviseren bij vragen op het gebied van werk en inkomen. Indien nodig verwijst het sociaal team u door naar Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.  

Algemene vragen

Waar kan ik terecht met vragen?

Heeft u een vaste contactpersoon? Dan staat hij/zij u graag te woord. U kunt ook vragen stellen via telefoonnummer 14 043 of post@maastricht.nl t.n.v. Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.

Waar kan ik nog meer terecht met vragen voor advies, informatie en ondersteuning?

Het klantcontactcentrum van uw eigen gemeente helpt u altijd graag op weg:

Eijsden-Margraten

Gulpen-Wittem

Meerssen

Vaals

Valkenburg a/d Geul

Wijkservicepunten Maastricht

Ik kan niet naar Maastricht komen: wat nu?

Is het nodig dat u persoonlijk langskomt en is dit voor u echt niet mogelijk, dan komen wij naar u toe. In sommige gevallen is het ook mogelijk om een afspraak met uw consulent te maken in het gemeentehuis van uw woonplaats.

Al die papieren en administratie, hoe houd ik het overzicht?

Kijk eens op de site www.pasopjegeld.nl. Daar vindt u tips over hoe u uw administratie kunt ordenen en waar u terecht kunt als dat niet (helemaal) lukt.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen een besluit van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland?

Bent u het niet eens met een besluit van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland? Dan kunt u binnen 6 weken nadat het besluit bekend is gemaakt een bezwaar indienen. U kunt zowel schriftelijk als digitaal een bezwaar indienen. Meer informatie leest u op www.socialezaken-mh.nl/bezwaar.

Vragen over inkomen

Wat zijn de bijstandsnormen voor 2018?

De bijstandsnormen voor 2018 vindt u in de onderstaande tabel:

Uw situatie

Uw leeftijd

De bijstandsnorm is

110 % van de bijstandsnorm is

U bent gehuwd of samenwonend.

 

 

U bent ouder dan 21 jaar.

U bent beiden nog niet pensioengerechtigd.
 

 € 1.346,45

€ 1.481,10

U bent beiden pensioengerechtigd.
 

€ 1.449,17

€ 1.594,08

Een van u is pensioengerechtigd.
 

€ 1.449,17

€ 1.594,08

U bent alleenstaand of alleenstaande ouder.

U bent ouder dan 21 jaar.

U bent nog niet pensioengerechtigd.
 

€ 942,51

€ 1.036,77

U bent pensioengerechtigd.

 

€ 1.059,71

€ 1.165,68 

Let op! Dit zijn de normbedragen per 1 januari 2018. Deze kunnen tussentijds worden gewijzigd. De bedragen zijn exclusief de vakantietoeslag.

Mijn inkomen is (flink) lager geworden. Hoe kan ik er voor zorgen dat ik toch mijn vaste lasten kan blijven betalen?

Misschien heeft u recht op een aanvulling op uw inkomen via een aanvullende regelingen als huur- of zorgtoeslag. Op de site www.pasopjegeld.nl vindt u tips en ondersteuning om geld te besparen voor een  gezonde financiële situatie.

Ik heb geen geld om mijn kinderen mee te laten gaan op schoolreis of om de sportclub te betalen.

De gemeente heeft tegemoetkomingen om toch mee te kunnen doen aan sport of ontspanning.  Zo biedt de Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland steun aan gezinnen met een minimuminkomen Dit en meer tips vindt u op www.pasopjegeld.nl 

Ik studeer en heb moeite rond te komen omdat ik niet kan bijverdienen. Heeft de gemeente een speciaal potje voor situaties als de mijne?

Voor studenten met een zodanige beperking dat zij niet of nauwelijks kunnen bijverdienenen is er de individuele studietoeslag. Dit geeft een steuntje in de rug om toch een opleiding te doen. Kijk ook eens op www.pasopjegeld.nl  voor meer tips.