Mijn Overzicht

Privacystatement & cookies

Als u gebruik maakt van de website van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland is het mogelijk dat er persoonsgegevens van u worden verwerkt. Dit gebeurt alleen als u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt.

Persoonsgegevens en doel van de verwerking

Persoonsgegevens
Via het contactformulier op de website worden de volgende gegevens van u opgevraagd:
- Naam (verplicht veld)
- Adres (optioneel)
- Woonplaats (optioneel)
- E-mailadres (verplicht veld)
- Telefoonnummer (verplicht veld)
- Vraag/ opmerking: formuleer hier duidelijk uw vraag of opmerking (verplicht veld)

Doel van verwerking
Deze gegevens hebben wij nodig om contact met u op te nemen en u te voorzien van informatie en advies.

Rechtmatige grondslag
Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer we hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijke taak.

Beveiliging
Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.
Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen, zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten, opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Delen met derden
Wij verstrekken persoonsgegevens, die via deze site worden verwerkt, alleen aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een met u afgesloten overeenkomst.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens of die van uw kinderen tot 16 jaar waarover u het wettelijke gezag heeft in te zien, te corrigeren en zich te verzetten tegen de verwerking ervan. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Meer informatie over uw rechten als burger.

Cookies
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maakt de website van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland gebruik van cookies.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die wij op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als u onze website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek bijgehouden.

Welke cookies gebruiken wij?
Wij plaatsen een functionele cookie van Toolbox dat nodig is voor de werking van de website. Daarnaast plaatsen wij analytische cookies van Google Analytics. Met de informatie hieruit stemmen we de website beter af op de behoefte van bezoekers. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Er is een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. Uw gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. Het laatste octet van uw IP-adres is gemaskeerd. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics.

U draagt niet bij aan onze bezoekersstatistieken. Nu inschakelen (anoniem)

Op deze website zijn links naar andere websites te vinden. Ook kunt u via onze site naar sociale media. Sociale Zaken Maastricht Heuvelland draagt geen verantwoording voor hoe andere sites dan de onze omgaan met cookies en uw privacy. Wij raden u aan het privacystatement en cookieverklaring van de betreffende websites te lezen.

Vraag of klacht
Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming van de Gemeente Maastricht.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.