Mijn Overzicht

Privacy

U kunt bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH) terecht met al uw vragen op het gebied van werk, inkomen, schulden, zorg, jeugdhulp, leerplicht, voortijdig schoolverlaten en leerlingenvervoer. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, hebben wij bepaalde persoonsgegevens, zoals naam, adres, geboortedatum, BSN, van u nodig. Het kan voorkomen dat wij, voor de behandeling van uw hulpvraag en het opstellen van een plan van aanpak, ook bijzondere persoonsgegevens (medische gegevens, strafrechtelijk verleden, e.d.) van u verwerken.

In de nieuwe privacywet (‘Algemene verordening gegevensbescherming’) staat hoe wij op een zorgvuldige manier om moeten gaan met uw persoonsgegevens. Zo kunnen wij enkel persoonsgegevens van u verwerken als daar een wettelijke grondslag voor is, of om contact met u te kunnen onderhouden. Daarnaast leggen wij niet meer persoonsgegevens vast dan noodzakelijk en bewaren wij de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan nodig. Verder delen wij uw gegevens enkel met andere partijen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van wettelijke taken (bijvoorbeeld bij het toekennen van een Wmo-voorziening).

Als burger heeft u, wanneer wij persoonsgegevens van u verwerken, een aantal rechten. De bekendste rechten zijn het inzagerecht of het correctierecht.

Op de website van de gemeente Maastricht kunt u lezen hoe u een beroep kunt doen op deze rechten. In dit overzicht kunt u zien welke diensten SZMH uitvoert en voor welke gemeenten wij dat doen. Enkel verzoeken over deze diensten kunnen wij in behandeling nemen.

Verder vindt u hier de privacyverklaring, het register van verwerkingen (hierin staat welke gegevens van u worden vastgelegd) en de contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming van Gemeente Maastricht.

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.