Mijn Overzicht

Over deze website

Disclaimer

De informatie op www.socialezaken-mh.nl komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH). Deze internetsite bevat informatie afkomstig van SZMH. Ondanks de grote zorgvuldigheid en nauwkeurigheid bij het samenstellen en publiceren van het materiaal, kan de informatie verouderd, incorrect en/of incompleet zijn. In geen geval is SZMH aansprakelijk voor schade ontstaan uit het direct of indirect gebruik van het materiaal van deze internetsite. Binnen de internetsite van SZMH worden alleen externe links opgenomen van instellingen en organisaties, die passen binnen de thema's van de sociale dienst. SZMH is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen. SZMH heeft geen zeggenschap over deze internetsites en kan derhalve niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of informatiebronnen.

Copyright

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland behoudt het auteursrecht op de via de internetsite van SZMH verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo's, grafische voorstellingen en fotomateriaal. Niets uit de informatie mag zonder schriftelijke toestemming openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren met bronvermelding. Wanneer derden foto's ter beschikking stellen voor publicatie op deze internetsite doen zij daarmee afstand van hun auteursrecht, recht op handelsmerk en andere intellectuele rechten.