Mijn Overzicht

Organisatie

Vanaf 1 januari 2016 hebben de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul de uitvoering van de Participatie gebundeld en ondergebracht in een Gemeenschappelijke Regeling.

De nieuwe organisatie werkt vanaf 1 januari 2016 onder de naam Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. Onze taken voeren we niet alleen uit, maar samen met alle relevante externe partners. Dat doen we bijvoorbeeld op het gebied van subsidies van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland wil alle burgers die een beroep doen op ondersteuning bij participatie perspectief bieden. We willen burgers mogelijkheden geven een bijdrage te leveren aan de samenleving, daarmee het beste te halen uit zichzelf én hun kans op een zelfstandig bestaan te vergroten.

De taken die betrekking hebben op Participatie worden gebiedsgericht uitgevoerd door de teams Participatie, ondersteund door de teams Administratie, Leercyclus, Advies & Projecten en Sociale Recherche & Juridische Zaken.

De dienstverlening van deze teams richt zich op het faciliteren en/of tijdelijk ondersteunen van burgers, van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd. Kern van de dienstverlening is het voorkomen van langdurige werkloosheid en de risico’s die hiermee verbonden zijn, zoals het vergroten van de problematiek door het opbouwen van schulden, mogelijke huisuitzetting, etc. Door directe plaatsing in een reguliere baan of een (tijdelijk) gesubsidieerde baan worden die risico’s geminimaliseerd, verbetert hun arbeidsmarktpositie en is de kans groter dat ze binnen afzienbare tijd (weer) zelfredzaam zijn. Soms is (tijdelijk) financiële ondersteuning nodig en ook dat wordt geregeld door deze teams.

We doen het samen

De gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul hebben gezamenlijk keuzes gemaakt om de taken op het gebied van de Participatiewet zoveel mogelijk uit te voeren in samenhang met de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. Meer informatie over deze samenwerking en het beleid in Maastricht en Heuvelland van de onderdelen Jeugd en Wmo vindt u op de website van Sociaal Domein Maastricht Heuvelland.