Mijn Overzicht

Onderwijs

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland voert voor de zes gemeenten wettelijke taken uit op het gebied van onderwijs, zoals leerlingenvervoer en de aanpak van schoolverzuim.

Leerplichtwet
Een kind mag vanaf zijn 4de verjaardag naar school. Let wel: uw kind is leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand na zijn 5de verjaardag en moet dan naar school. De volledige leerplicht eindigt aan het eind van het schooljaar waarin een jongere zestien jaar wordt. Meer informatie over de leerplicht wet.

Schoolverzuim
Leerlingen moeten naar school. Als een leerling niet naar school gaat zonder geldige reden, dan is dat een overtreding van de leerplichtwet. Er is dan sprake van schoolverzuim. Is er iets waardoor uw kind niet naar school kan gaan, neem dan contact op met de school. Meer informatie over schoolverzuim.

Verlofaanvraag en vrijstelling
Een kind dat leerplichtig is, moet ingeschreven staan op een school. In een aantal gevallen kunt u vrijstelling van deze inschrijvingsplicht aanvragen. Meer informatie over vrijstelling.

Leerplicht en kwalificatieplicht
Een diploma biedt meer kans op een baan. Daarom moeten jongeren vanaf 5 jaar naar school, totdat zij een diploma (startkwalificatie) hebben of 18 jaar worden. Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht. Voor jongeren tussen 16 en 18 jaar heet dit de kwalificatieplichtMeer informatie over leerplicht en kwalificatieplicht.

Startkwalificatie
De jongere heeft een startkwalificatie als hij in het bezit is van één van de volgende diploma's:

  • vwo-diploma;
  • havo-diploma;
  • diploma op mbo 2 niveau of hoger.

Met een startkwalificatie hebben jongeren een betere kans op een baan dan met alleen een vmbo- of mbo-1-diploma. Ook is er meer kans op werk dat bij hen past. Meer informatie over een startkwalificatie.

Voortijdig schoolverlaten (vsv)
Jongeren die met een diploma van school gaan, hebben meer kans op een baan. Daarom wil de Rijksoverheid dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie halen. Dit is een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2) of hoger. Meer informatie over voortijdig schoolverlaten (vsv).

Leerlingenvervoer
De gemeente zorgt voor vervoer naar de dichtstbijzijnde school. Leerlingen uit de gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals kunnen gebruik maken van leerlingenvervoer. Meer informatie over leerlingenvervoer.

Jongerenpunt 
Hulp nodig bij vragen over school, werk, geld of schulden of over de juiste zorg? Het Jongerenpunt luistert en kan je ondersteunen bij het maken van keuzes. Iedereen tussen de 16 en 27 jaar in Maastricht en Heuvelland kan hier met vragen terecht. Meer informatie.

Contact
Bezoekersadres:
Randwijcksingel 22
6229 EE Maastricht
Tel: 14 043
Fax: 043 350 47 00
E-mail: leerplichtvsv@maastricht.nl

Postadres:
Postbus 4902
6202 TC Maastricht

Documentatie
- Brief aan schoolbestuurders over leerplicht
- Jaarverslag Leerplicht 2018/2019
Jaarverslag Leerplicht 2017/2018
Jaarverslag Leerplicht 2016/2017
- Gemeenschappelijke Regeling Leerplicht en RMC