Mijn Overzicht

Uitkeringen voor Zelfstandigen: Inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen

Terug naar het overzicht

Wanneer u als zelfstandig ondernemer stopt met uw eigen bedrijf, heeft u misschien niet meteen ander werk. Uw inkomen kan dan onder het sociaal minimum raken. De IOAZ-uitkering biedt mogelijk uitkomst. IOAZ staat voor inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen.

De IOAZ vult het inkomen van u en uw eventuele partner aan tot het sociaal minimum. De hoogte van de IOAZ-uitkering hangt dus af van uw (gezamenlijke) inkomen. Om de hoogte van uw IOAZ-uitkering te bepalen, wordt bekeken:

 • of u inkomsten heeft
 • of uw eventuele partner inkomsten heeft
 • wat uw eigen vermogen is
 • hoeveel pensioen u via een bedrijfspensioen heeft opgebouwd (een pensioen dat u zelf heeft geregeld bij een pensioenverzekeraar telt niet mee)

Als u in aanmerking komt voor een IOAZ-uitkering, moet u zich houden aan enkele regels. Heeft u een partner die nog niet de AOW-leeftijd bereikt? Dan gelden de regels ook voor uw partner. De regels zijn:

 • u heeft sollicitatieplicht
 • u moet aangeboden werk accepteren
 • u moet wijzigingen in uw persoonlijke situatie doorgeven aan Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

Het aantal personen in uw huishouden bepaalt de hoogte van uw uitkering. Als u met meer mensen in huis woont, kunt u de kosten voor levensonderhoud delen en is uw uitkering lager. Dit geldt niet voor inwonende kinderen tot 21 jaar, studenten en commerciële relaties (huurders).

Hoe werkt het?

De IOAZ-uitkering vraagt u aan bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. Dit doet u voordat u stopt met uw bedrijf.

Voor informatie stuurt u een e-mail naar zelfstandigenloket@maastricht.nl. Ook kunt u telefonisch contact opnemen.

 • Gemeente Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg a/d Geul:
  de heer Sander Janssen, telefoon 06-21884159 en/of Mevrouw Ankie Ritchi, telefoon 06-55415762

 • Gemeente Sittard-Geleen, Stein en Beek:
  de heer Maurice Vossen, telefoon 06-15008947

 • Gemeente Brunssum, Onderbanken en Landgraaf (ISD BOL) en Gemeente Beekdaelen, Simpelveld, Bocholtz en Voerendaal  (ISD KOMPAS):
  de heer Harry Jonkhout, telefoon 06-15835013

Wat moet ik doen?

Om een IOAZ-uitkering aan te vragen, heeft u minimaal nodig

 • een geldig identiteitsbewijs
 • een bewijs van uw woonsituatie: huurcontract of eigendomsbewijs
 • bankafschriften van de afgelopen periode
 • de boekhouding van de laatste 3 jaar

Online Aanvragen

Online aanvragen is niet mogelijk.

Voorwaarden

U komt voor een IOAZ-uitkering in aanmerking als u:

 • 55 jaar of ouder bent en nog geen AOW krijgt.
 • minstens 10 jaar als zelfstandige in Nederland werkt, of de laatste 3 jaar als zelfstandige en daarvoor 7 jaar in loondienst in Nederland was.
 • binnen 1,5 jaar gaat stoppen met uw onderneming.
 • per jaar minstens 1.225 uur heeft gewerkt in uw eigen bedrijf (werkte u met uw partner samen in het bedrijf, dan moet u minimaal 875 uur hebben gewerkt en uw partner minimaal 525 uur).

Ook als gedeeltelijk arbeidsongeschikte heeft u mogelijk recht op een IOAZ-uitkering.

Naast rechten heeft u ook plichten:

 • U moet zo snel mogelijk weer werk proberen te vinden. Sociale Zaken Maastricht Heuvelland kan u hierbij helpen.
 • U heeft een sollicitatieplicht tot u de AOW-leeftijd bereikt.
 • Alle plichten gelden ook voor uw partner.
 • De plicht om te werken geldt ook voor alleenstaande ouders.
 • Alle plichten gelden ook voor uw partner.

Een tijdelijke ontheffing van de arbeidsplicht is soms mogelijk. Dit betekent dat u tijdelijk geen werk hoeft te zoeken. De gemeente beoordeelt per persoon of er dringende redenen zijn om een ontheffing te verlenen.

Overig

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wetgeving

Landelijke wetten

Overig

Verwijzingen