Mijn Overzicht

Uitkeringen voor Zelfstandigen: Bijstand voor zelfstandigen

Terug naar het overzicht

Wanneer uw eigen bedrijf tijdelijke financiële problemen heeft, kunt u een beroep doen op de bijstand voor zelfstandigen. Dit heet een Bbz-uitkering.

Er zijn twee verschillende uitkeringen mogelijk:

 • een rentedragende lening (bedrijfskapitaal);
 • een aanvullende uitkering tot op bijstandsniveau voor maximaal 12 maanden. Sociale Zaken kan dit met maximaal 24 maanden verlengen. Deze uitkering is meestal een renteloze lening.

De bijstand kan nodig zijn om uw gezin te onderhouden. Ook kan het nodig zijn om uw bedrijf draaiende te houden. Ook als u een eigen bedrijf begint, kunt u misschien ondersteuning krijgen van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.

Als ondernemer heeft u geen recht op een gewone bijstandsuitkering.
Als startende zelfstandigen kunt u ondersteuning van een deskundige krijgen.

Hoe werkt het?

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland neemt binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Wat moet ik doen?

U vraagt de bijstand aan bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. Nadat de aanvraag is ingediend, wordt gekeken of uw bedrijf gezond is. Dit betekent dat het genoeg gaat opleveren, om in uw levensonderhoud te voorzien. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met:

 • Gemeente Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg a/d Geul:
  de heer Sander Janssen, telefoon 06-21884159 en/of Mevrouw Ankie Ritchi, telefoon 06-55415762

 • Gemeente Sittard-Geleen, Stein en Beek:
  de heer Maurice Vossen, telefoon 06-15008947

 • Gemeente Brunssum, Onderbanken en Landgraaf (ISD BOL) en Gemeente Beekdaelen, Simpelveld, Bocholtz en Voerendaal  (ISD KOMPAS):
  de heer Harry Jonkhout, telefoon 06-15835013

Bij een aanvraag zijn de volgende gegevens nodig: 

 • geldig identiteitsbewijs
 • burgerservicenummer (BSN)
 • bankafschriften
 • huurcontract of koop- en hypotheekakte van uw woning
 • een recente bewijs van de WOZ-waarde van uw woning
 • bewijs van vermogen
 • ​bedrijfsplan
 • ​bewijs van inschrijving in de Kamer van Koophandel (KvK)
 • verlies- en winstrekening, kwartaalcijfers en balans
Voorwaarden

In de volgende gevallen kunt u bijstand voor zelfstandigen krijgen:

 • u wilt een eigen bedrijf beginnen;
 • u heeft een eigen bedrijf met tijdelijke financiële problemen;
 • u beëindigt uw bedrijf.

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • uw inkomen ligt onder het bijstandsniveau;
 • u heeft geen eigen vermogen (bedrijf en woning tellen niet mee);
 • u krijgt geen hulp van een bank of andere geldschieters, in de vorm van een lening;
 • u besteedt minimaal 1225 uur per jaar aan uw onderneming;
 • u voldoet aan de vestigingseisen, bijvoorbeeld: u staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 • U bent ouder dan 18 jaar en u hebt nog niet de AOW-leeftijd bereikt;
 • Uw bedrijf is in Nederland gevestigd.
Overig

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wetgeving

Landelijke wetten

Overig

Verwijzingen