Mijn Overzicht

Uitkeringen voor Zelfstandigen: Bijstand voor zelfstandigen

Terug naar het overzicht
Bent u ondernemer of zzp’er? 
Tijdens de corona-crisis kunt u als ondernemer of zzp’er tijdelijk extra financiële ondersteuning ontvangen gedurende drie maanden. Deze ondersteuning kunt u vanaf nu online aanvragen. Let op: Dat is een andere regeling dan bijstand of de bestaande Bbz-regeling. Vraag deze regelingen niet aan. 

Update 24 maart: Momenteel ontvangen wij heel veel aanvragen van ondernemers voor de regeling waardoor het erg druk is op de website. Hierdoor kunt u hinder ondervinden bij het aanvragen. Wij werken er hard aan om deze problemen op te lossen, maar vragen u ook om het op een later moment nogmaals te proberen. Ook telefonisch is het erg druk. Wij proberen iedereen zo snel mogelijk te woord te staan, maar het kan zijn dat u langer moet wachten dan normaal. Belt u dan alstublieft op een later moment nogmaals terug.


Wanneer uw eigen bedrijf tijdelijke financiële problemen heeft, kunt u een beroep doen op de bijstand voor zelfstandigen. Dit heet een Bbz-uitkering.

Er zijn twee verschillende uitkeringen mogelijk:

 • een rentedragende lening (bedrijfskapitaal);
 • een aanvullende uitkering tot op bijstandsniveau voor maximaal 12 maanden. Sociale Zaken kan dit met maximaal 24 maanden verlengen. Deze uitkering is meestal een renteloze lening.

De bijstand kan nodig zijn om uw gezin te onderhouden. Ook kan het nodig zijn om uw bedrijf draaiende te houden. Ook als u een eigen bedrijf begint, kunt u misschien ondersteuning krijgen van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.

Als ondernemer heeft u geen recht op een gewone bijstandsuitkering.
Als startende zelfstandigen kunt u ondersteuning van een deskundige krijgen.

Hoe werkt het?

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland neemt binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Wat moet ik doen?
Bent u ondernemer of zzp’er? 
Tijdens de corona-crisis kunt u als ondernemer of zzp’er tijdelijk extra financiële ondersteuning ontvangen gedurende drie maanden. Deze ondersteuning kunt u vanaf nu online aanvragen. Let op: Dat is een andere regeling dan bijstand of de bestaande Bbz-regeling. Vraag deze regelingen niet aan. 

Update 24 maart: Momenteel ontvangen wij heel veel aanvragen van ondernemers voor de regeling waardoor het erg druk is op de website. Hierdoor kunt u hinder ondervinden bij het aanvragen. Wij werken er hard aan om deze problemen op te lossen, maar vragen u ook om het op een later moment nogmaals te proberen. Ook telefonisch is het erg druk. Wij proberen iedereen zo snel mogelijk te woord te staan, maar het kan zijn dat u langer moet wachten dan normaal. Belt u dan alstublieft op een later moment nogmaals terug.


Aanvragen
Het is niet mogelijk om bijstand voor zelfstandigen online aan te vragen. Maak hiervoor een afspraak met het Zelfstandigenloket. Dit kan door een e-mail te sturen naar zelfstandigenloket@maastricht.nl. Ook kunt u telefonisch contact opnemen:

 • Gemeente Valkenburg a/d Geul, Brunssum, Onderbanken en Landgraaf (ISD BOL): meneer Jonkhout, telefoon 06 - 15 83 50 13
 • Gemeente Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen en Vaals: meneer Ossewaarde, telefoon 06 - 15 00 89 72
 • Gemeente Sittard-Geleen: meneer Vossen, telefoon 06 - 15 00 89 47
 • Gemeente Maastricht: telefoon 14 043

U vraagt de bijstand aan bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. Nadat de aanvraag is ingediend, wordt gekeken of uw bedrijf gezond is. Dit betekent dat het genoeg gaat opleveren, om in uw levensonderhoud te voorzien.

Bij een aanvraag zijn de volgende gegevens nodig: 

 • geldig identiteitsbewijs
 • burgerservicenummer (BSN)
 • bankafschriften
 • huurcontract of koop- en hypotheekakte van uw woning
 • een recente bewijs van de WOZ-waarde van uw woning
 • bewijs van vermogen
 • ​bedrijfsplan
 • ​bewijs van inschrijving in de Kamer van Koophandel (KvK)
 • verlies- en winstrekening, kwartaalcijfers en balans
Voorwaarden

In de volgende gevallen kunt u bijstand voor zelfstandigen krijgen:

 • u wilt een eigen bedrijf beginnen;
 • u heeft een eigen bedrijf met tijdelijke financiële problemen;
 • u beëindigt uw bedrijf.

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • uw inkomen ligt onder het bijstandsniveau;
 • u heeft geen eigen vermogen (bedrijf en woning tellen niet mee);
 • u krijgt geen hulp van een bank of andere geldschieters, in de vorm van een lening;
 • u besteedt minimaal 1225 uur per jaar aan uw onderneming;
 • u voldoet aan de vestigingseisen, bijvoorbeeld: u staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 • U bent ouder dan 18 jaar en u hebt nog niet de AOW-leeftijd bereikt;
 • Uw bedrijf is in Nederland gevestigd.
Overig

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wetgeving

Landelijke wetten

Overig

Verwijzingen