Mijn Overzicht

Tegemoetkoming Maatschappelijke Participatie: Tegemoetkoming in de kosten van culturele, sociale en maatschappelijke activiteiten

Deze informatie heeft betrekking op Gemeente Maastricht. Niet uw gemeente?
Terug naar het overzicht

Meedoen aan allerlei activiteiten en clubs in uw gemeente is heel belangrijk. U voelt zich thuis, hebt veel contacten en blijft niet alleen thuiszitten. Toch kan niet iedereen gemakkelijk meedoen met leuke activiteiten en hobby's, omdat ze geld kosten. Geld dat er niet (genoeg) is. Het gevolg is dat u keuzes moet maken. Wordt u wel of niet lid en kunnen uw kinderen wel lid worden van die leuke club, waar hun vriendjes ook op zitten? Aan welke activiteiten kunt u of uw gezin meedoen, ook al wordt er entree voor gevraagd?

De gemeenten vinden dat een slechte zaak. Ze hebben daarom een regeling gemaakt die het mogelijk maakt om mensen een financiële ondersteuning te geven, zodat in ieder geval het geld geen belemmering meer is.

Hoe werkt het?

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen aan activiteiten. Ook mensen met een minimuminkomen.

Heeft u een minimuminkomen? En wilt u meedoen aan activiteiten? Bij de gemeente kunt u een vergoeding aanvragen voor sociaal-culturele activiteiten. Deze regeling heet declaratieregeling 1.

De maximale vergoeding voor de aanvrager is € 100 per jaar. Elk ander gezinslid (uw partner en kinderen jonger dan 18 jaar) krijgt maximaal € 50 per jaar vergoed.

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland heeft, na ontvangst van uw aanvraag, 8 weken de tijd om een besluit te nemen. U ontvangt hierover een brief. Deze beslistermijn mag eenmaal verlengd worden.

Wat moet ik doen?

Digitale aanvraag
U kunt uw aanvraag online indienen met DigiD. Een digitale aanvraag wordt sneller verwerkt en het scheelt u invulwerk, omdat uw gegevens automatisch worden ingevuld. 

Om tegemoetkoming in de kosten van sociaal-culturele activiteiten online aan te vragen heeft u DigiD nodig. Uw DigiD bestaat uit inloggegevens waarmee u kunt inloggen bij diverse websites van de Nederlandse overheid. Heeft u geen DigiD? Vraag deze dan aan op www.digid.nl.

Als u burger bent van een andere EU-lidstaat, kunt u ook gebruik maken van uw nationale eID.

Ontvangt u een bijstandsuitkering van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland? Dan hoeft u geen bewijsstukken te overleggen.

Ontvangt u géén bijstandsuitkering van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland? Dan moet u bewijsstukken inleveren van uw inkomen. Bewijsstukken kunt u digitaal meesturen met de aanvraag.

Schriftelijke aanvraag
Lukt digitaal aanvragen niet? Dan kunt u schriftelijk aanvragen. U kunt het aanvraagformulier onder het kopje “Formulieren” terugvinden. Ook is de papieren versie van het aanvraagformulier opgenomen in de brochure Financiële Tegemoetkomingen. De brochure kunt u krijgen bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.

Ontvangt u een bijstandsuitkering van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland? Dan hoeft u geen bewijsstukken te overleggen. Het aanvraagformulier is voldoende.

Ontvangt u géén bijstandsuitkering van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland? Dan moet u bewijsstukken inleveren van uw inkomen.

De aanvraag kan pas in behandeling genomen worden als alle benodigde bewijsstukken zijn ingeleverd.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn:

  • U woont in Maastricht.
  • U staat minimaal 6 maanden onafgebroken ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van Maastricht.
  • U heeft een geldige verblijfsvergunning.
  • Uw inkomen (en dat van uw partner) is niet hoger dan bijstandsniveau + 10%.
  • U volgt geen studie die valt onder de wet Studiefinanciering.
Overig

Fietsbank, schoenenbank en brillenbank

In Maastricht is er een fietsbank, schoenenbank en brillenbank. Via doorverwijzing kunnen kinderen daar fietsen en nieuwe schoenen en brillen krijgen. Zij gaan in het derde kwartaal van 2017 hun aanbod uitbreiden met nieuwe kinderkleding en met notebooks en/of computers voor kinderen die naar het middelbaar onderwijs gaan.Kijk voor meer informatie op de website www.fietsbank.com of op de Facebookpagina FietsSchoenenbankGoedeStart.

Verwijzingen