Mijn Overzicht

Tegemoetkoming Maatschappelijke Participatie: Tegemoetkoming in de kosten van culturele, sociale en maatschappelijke activiteiten

Deze informatie heeft betrekking op Gemeente Eijsden-Margraten. Niet uw gemeente?
Terug naar het overzicht

Meedoen aan allerlei activiteiten en clubs in uw gemeente is heel belangrijk. U voelt zich thuis, hebt veel contacten en blijft niet alleen thuiszitten. Toch kan niet iedereen gemakkelijk meedoen met leuke activiteiten en hobby's, omdat ze geld kosten. Geld dat er niet (genoeg) is. Het gevolg is dat u keuzes moet maken. Wordt u wel of niet lid en kunnen uw kinderen wel lid worden van die leuke club, waar hun vriendjes ook op zitten? Aan welke activiteiten kunt u of uw gezin meedoen, ook al wordt er entree voor gevraagd?

De gemeenten vinden dat een slechte zaak. Ze hebben daarom een regeling gemaakt die het mogelijk maakt om mensen een financiële ondersteuning te geven, zodat in ieder geval het geld geen belemmering meer is.

Hoe werkt het?

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen aan activiteiten. Ook mensen met een minimuminkomen.

Heeft u een minimuminkomen? En wilt u meedoen aan activiteiten? Bij de gemeente kunt u een vergoeding aanvragen voor sociaal-culturele activiteiten. Deze regeling heet Verordening Maatschappelijke Participatie.

Voorbeelden van kosten die vergoed worden:

  • lidmaatschap van verenigingen op gebied van sport, cultuur of ontspanning (denk ook aan volkstuinvereniging, ouderen verenigingen)
  • een abonnement (bv. internet, krant)
  • bijdrage peuterspeelzaal, muziekonderwijs
  • toegang museum, zwembad
  • lidmaatschap van de bibliotheek

De maximale vergoeding voor de aanvrager is € 150 per jaar. Elk ander gezinslid (uw partner en kinderen jonger dan 18 jaar) krijgt ook € 150 per jaar vergoed.

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland heeft, na ontvangst van uw aanvraag, 8 weken de tijd om een besluit te nemen. U ontvangt hierover een brief. Deze beslistermijn mag eenmaal verlengd worden.

Wat moet ik doen?

Als u in aanmerking wilt komen voor een tegemoetkoming, vul dan het aanvraagformulier (deze vindt u onderaan de pagina bij Formulieren/Links) in en verstuur dit samen met de vereiste bewijsstukken naar:

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
Postbus 4902
6202 TC Maastricht

Voorwaarden
  • U bent inwoner van een van de volgende gemeenten en ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen of Vaals.
  • U heeft een minimuminkomen, dat wil zeggen een inkomen tot en met 110%, van de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm (inkomen als bedoeld in artikel 35 lid 9 WWB).
  • U beschikt niet over in aanmerking te nemen vermogen zoals bedoeld in artikel 34 WWB.