Mijn Overzicht

Tegemoetkoming Maatschappelijke Participatie: Jeugdsportfonds

Terug naar het overzicht

Via het Jeugdsportfonds kunnen kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen sporten. Het fonds helpt door het betalen van de contributie en soms sportkleding of attributen. 

Hoe werkt het?

Aanvragen
Aanvragen worden gedaan door onafhankelijke intermediairs of professionals die betrokken zijn bij het gezin. Bijvoorbeeld de leerkracht of docent, de (jeugd)hulpverlener, de maatschappelijk werker of de consulent van Sociale Zaken of het Sociaal Team. Ook Leergeld Maastricht & Heuvelland kan optreden als intermediair. Het toegekende bedrag wordt direct betaald aan de sportvereniging waar het kind lid van is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kim Wijnants, consulent Jeugdsportfonds Limburg kim.wijnants@jeugdsportfonds.nl of kijk op www.jeugdsportfonds.nl.