Mijn Overzicht

Tegemoetkoming Maatschappelijke Participatie: Jeugdcultuurfonds

Deze informatie heeft betrekking op Gemeente Valkenburg aan de Geul. Niet uw gemeente?
Terug naar het overzicht

Via het Jeugdcultuurfonds kunnen kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen in aanmerking komen voor een vergoeding voor bijvoorbeeld danslessen, muziekles, toneelles, tekenles of DJ-les. Want meedoen aan activiteiten op het gebied van kunst en cultuur is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.

Hoe werkt het?

In uw gemeente is nog geen mogelijkheid om financiële ondersteuning te krijgen voor uw kinderen die lessen op kunst en cultuurgebied volgen.

Tip: Stichting Leergeld Maastricht en Heuvelland biedt schoolgaande kinderen van 4 tot en met 17 jaar kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. 
Kijk voor meer informatie op www.leergeldmaastrichtenheuvelland.nl of neem contact op via info@maastrichtenheuvelland.leergeld.nl, of 043 311 88 10.