Mijn Overzicht

Tegemoetkoming Maatschappelijke Participatie: Jeugdcultuurfonds

Deze informatie heeft betrekking op Gemeente Gulpen-Wittem. Niet uw gemeente?
Terug naar het overzicht

Via het Jeugdcultuurfonds kunnen kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen in aanmerking komen voor een vergoeding voor bijvoorbeeld danslessen, muziekles, toneelles, tekenles of DJ-les. Want meedoen aan activiteiten op het gebied van kunst en cultuur is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.

Hoe werkt het?

Het Jeugdcultuurfonds vergoedt lessen en de aanschaf van de nodige attributen, instrumenten en kleding.

Wat moet ik doen?

Aanvragen worden gedaan door onafhankelijke intermediairs of professionals die al betrokken zijn bij het gezin. Bijvoorbeeld de leerkracht of docent op school, de (jeugd)hulpverlener, de maatschappelijk werker of de consulent van Sociale Zaken of het Sociaal Team.

Leergeld
Ook de Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland kan optreden als intermediair. Het toegekende bedrag wordt direct betaald aan de instelling waar het kind les heeft.

Contact
Heeft u vragen over de (financiële) afhandeling van een aanvraag, neem dan contact op met de coördinator, Marja Melis: 0475-399 265. Of kijk op de website van het Jeugdcultuurfonds¬†voor meer informatie.

Wil het kind liever sporten? Voor die kinderen is er het Jeugdsportfonds.