Mijn Overzicht

Bijstand: Wijzigingen doorgeven

Terug naar het overzicht

Wijzigingen in uw situatie? Geef ze aan ons door!

Inlichtingenplicht

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, moet u altijd de juiste informatie doorgeven. Dat noemen we de ‘inlichtingenplicht’. 
Wanneer u niet of te laat de juiste informatie doorgeeft, kan de gemeente uw uitkering stopzetten. Daarnaast kunt u ook nog een boete krijgen.
Wat u te veel aan uitkering heeft ontvangen wordt altijd teruggevorderd. 

Voorkom verrassingen: geef veranderingen op tijd door

Geef veranderingen in uw financiële, persoonlijke of leefsituatie altijd direct door aan uw contactpersoon. Ook als u twijfelt of de verandering gevolgen heeft voor uw uitkering. 
Wacht hier niet mee want zodra de eerstvolgende uitkering is uitbetaald, bestaat al de kans dat u te veel heeft ontvangen. Als u dit niet of te laat doet, dan krijgt u een waarschuwing of een boete. Ook als u niet wist dat u het moest doorgeven.

Wat u in ieder geval moet doorgeven

  • U ontvangt inkomsten ongeacht de aard of herkomst (arbeid, uitkering, pensioen,erfenis, schenking, studiefinanciering, etc.)
  • U gaat werken. Ook vrijwilligerswerk, stage en proefperioden vallen hieronder.
  • U moet uw periodieke verklaring op tijd inleveren, ook al beschikt u nog niet over loonstroken.
  • U en uw partner gaan samenwonen.
  • Er komt iemand bij u in huis wonen of er vertrekt iemand.
  • Uw meerderjarige kind begint of stopt met opleiding / studie.
  • U gaat (met vakantie) naar het buitenland of blijft daar langer dan bij ons bekend is.
  • U wordt mantelzorger voor iemand en hebt toegang tot zijn/haar bankrekeningen (en/of rekening, machtiging).
Wat moet ik doen?

Wijzigingen in uw uitkeringssituatie kunt u doorgeven via het wijzigingsformulier. Het is belangrijk dat u dit meteen doet zodra er sprake is van een wijziging. Zo voorkomt u verrassingen. We ontvangen de wijziging in uw situatie graag binnen 5 werkdagen nadat deze heeft plaatsgevonden. Denk eraan dat u het formulier ondertekend naar ons terugstuurt.
 
Kruis op het formulier de rubriek aan met de gegevens die wijzigen. Geef aan wat er precies wijzigt en vanaf wanneer. Staan er één of meer bewijsstukken genoemd bij die rubriek? Maak van die bewijsstukken dan kopieën in A4-formaat en stuur deze samen met het wijzigingsformulier op.