Mijn Overzicht

Bijstand: Vakantie doorgeven

Terug naar het overzicht

Melding verblijf in buitenland 

Als u een uitkering heeft, mag u maximaal 4 weken per jaar naar het buitenland. Bijvoorbeeld voor vakantie, familiebezoek of een begrafenis. U kunt de dagen in 1 keer opnemen of verspreiden. Tijdens uw verblijf in het buitenland wordt de bijstand doorbetaald. 

Gaat u langer weg? Dan zetten wij uw uitkering stop. U krijgt dus geen uitkering over de periode dat u te lang bent weggebleven of uw uitkering wordt beëindigd. 

Uw verblijf in het buitenland kan niet over 2 kalenderjaren gekoppeld worden. 

Melding verblijf buiten de gemeente

Verblijft u langer dan 2 dagen (uitgezonderd weekenden), buiten uw woonplaats? Meld dit dan ook aan Sociale Zaken.

Wat moet ik doen?

Melding verblijf in buitenland en Melding verblijf buiten de gemeente kunt u op twee manieren doorgeven:

Meld u bij terugkomst zo snel mogelijk bij uw contactpersoon.

Voorwaarden

U moet een melding doen:

  • als u naar het buitenland gaat;
  • als u tijdelijk verblijft op een ander adres (geen vakantie);
  • als u voor een langere tijd naar een andere gemeente gaat.

Geef uw vakantie minimaal 4 weken van tevoren door.