Mijn Overzicht

Bijstand: Uitkeringsfraude

Terug naar het overzicht

Iemand die een bijstandsuitkering krijgt, moet veranderingen op tijd doorgeven. Sociale Zaken Maastricht Heuvelland controleert actief of iemand recht heeft op een uitkering. Denkt u dat iemand fraudeert? Meld dit bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.

Heeft u zelf een uitkering? Geef veranderingen dan op tijd door. Zo voorkomt u dat u per ongeluk fraudeert.

Als er twijfel is over het recht op de uitkering, start Sociale Zaken Maastricht Heuvelland een fraudeonderzoek. Blijkt uit het onderzoek dat u fraudeert? U moet al het geld dat u teveel heeft ontvangen, terugbetalen. Daarnaast krijgt u een boete die even hoog is als het bedrag dat u terug moet betalen. Fraudeert u binnen 5 jaar opnieuw? Dan wordt de boete nog hoger.

Let op!

Vanaf 2013 heeft Sociale Zaken Maastricht Heuvelland meer mogelijkheden om te controleren of iemand terecht een uitkering ontvangt. Zo kan men meer gegevens opvragen en inzien, omdat digitale bestanden worden gekoppeld. Verder zullen de gemeenten intensiever gaan samenwerken met Belgische en Duitse overheidsinstanties in het grensgebied.

Voorbeelden van uitkeringsfraude zijn:

 • niet doorgeven van een verandering in uw inkomen of vermogen, bijvoorbeeld dat u zwart werkt of een dure auto heeft
 • niet doorgeven dat u gevangen zit
 • niet doorgeven dat uw gezinssamenstelling verandert of dat u getrouwd of gescheiden bent, of u doet alsof u gescheiden bent (schijnverlating)
 • een vals adres opgeven
Hoe werkt het?

Een fraudeonderzoek werkt als volgt:

 • Sociale Zaken Maastricht Heuvelland verzamelt informatie en nodigt u uit voor een gesprek.
 • Sociale Zaken Maastricht Heuvelland komt op huisbezoek.
 • Sociale Zaken Maastricht Heuvelland start een onderzoek. Tijdens dit onderzoek kijkt Sociale Zaken Maastricht Heuvelland onder andere op uw adres of de informatie klopt.
 • Denkt Sociale Zaken Maastricht Heuvelland dat u al lange tijd fraudeert? En meer dan een bepaald bedrag (€ 50.000) teveel heeft gekregen? Dan doet de sociale recherche een strafrechtelijk onderzoek.
Wat moet ik doen?

U kunt fraude altijd melden. Gaat het over iets uit het verleden? Dan is de fraude moeilijk te bewijzen. Toch kan Sociale Zaken Maastricht Heuvelland ook een boete opleggen als iemand al geen uitkering meer heeft.

Wanneer u uitkeringsfraude meldt, moet u gegevens over de fraude doorgeven. Denk aan:

 • adressen
 • werktijden
 • gegevens over een auto
 • inkomsten
 • met wie woont de verdachte samen