Mijn Overzicht

Bijstand: Individuele inkomenstoeslag

Deze informatie heeft betrekking op Gemeente Maastricht. Niet uw gemeente?
Terug naar het overzicht

Als u lange tijd een inkomen op bijstandsniveau heeft of een bijstandsuitkering krijgt, kunt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen. De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag voor mensen die een lange tijd van een laag inkomen moeten leven. En geen uitzicht hebben op een hoger inkomen.

De individuele inkomenstoeslag is belastingvrij en wordt 1 keer per 12 maanden uitbetaald. Als uw situatie niet verandert, kunt u na 12 maanden weer individuele inkomenstoeslag aanvragen. Stuur uw aanvraag op tijd in, want de individuele inkomenstoeslag kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

Hoe werkt het?

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland heeft, na ontvangst van uw aanvraag, 8 weken de tijd om een besluit te nemen. U ontvangt hierover een brief. Deze beslistermijn mag eenmaal verlengd worden.

Wat moet ik doen?

U kunt uw aanvraag online indienen met DigiD. Een digitale aanvraag wordt sneller verwerkt en het scheelt u invulwerk, omdat uw gegevens automatisch worden ingevuld.

Om individuele inkomenstoeslag online aan te vragen heeft u DigiD nodig. Uw DigiD bestaat uit inloggegevens waarmee u kunt inloggen bij diverse websites van de Nederlandse overheid. Heeft u geen DigiD? Vraag deze dan aan op www.digid.nl.

Als u burger bent van een andere EU-lidstaat, kunt u ook gebruik maken van uw nationale eID.

Bewijsstukken kunt u digitaal meesturen met de aanvraag. Welke gegevens de gemeente nodig heeft, verschilt per persoon. Als wij bewijsstukken van u nodig hebben, dan krijgt u dit van ons te horen.

Lukt digitaal aanvragen niet? Dan kunt u schriftelijk aanvragen. U kunt het aanvraagformulier onder het kopje “Formulieren” terugvinden. Ook is de papieren versie van het aanvraagformulier opgenomen in de brochure Financiële Tegemoetkomingen. De brochure kunt u krijgen bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.

Op het aanvraagformulier moet u een aantal persoonlijke gegevens invullen. Welke bewijsstukken u precies moet meesturen, hangt af van uw situatie. Als wij bewijsstukken van u nodig hebben, dan krijgt u dit van ons te horen.

De aanvraag kan pas in behandeling genomen worden als alle benodigde bewijsstukken zijn ingeleverd.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn:

 • U krijgt nog geen AOW.
 • U heeft voldoende moeite gedaan om uw inkomen te verbeteren.
 • Uw vermogen is op bijstandsniveau. Bekijk de normbedragen.
 • U bent 21 jaar of ouder.
 • U heeft 3 jaar of langer een bijstandsuitkering of een ander inkomen op bijstandsniveau.
 • Heeft u een partner? Dan moet u beiden aan de voorwaarden voldoen.
 • Voor het digitaal aanvragen van individuele inkomenstoeslag heeft u DigiD nodig.

Er bestaat geen recht op individuele inkomenstoeslag als u in de periode van 36 maanden voor de aanvraag:

 • Een opleiding of studie volgt of heeft gevolgd waarbij u recht had op een vergoeding volgens de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) of de Wet op de studiefinanciering (WSF).
 • In detentie heeft gezeten.
 • Langer dan 28 dagen per kalenderjaar niet in Nederland bent geweest.
 • Een verlaging van uw bijstandsuitkering heeft gehad omdat u niet alle verplichtingen bent nagekomen om zo snel mogelijk aan het werk te gaan (sollicitatieplicht en re-integratieplicht).
Overig

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Hoeveel bedraagt de individuele inkomenstoeslag?

Bekijk de actuele hoogte van de individuele inkomenstoeslag.

Wetgeving

Landelijke wetten