Mijn Overzicht

Bijstand: Bijzondere bijstand

Deze informatie heeft betrekking op Gemeente Maastricht. Niet uw gemeente?
Terug naar het overzicht

Iedereen heeft wel eens extra kosten. Vaak als gevolg van een bijzondere situatie.

Bijzondere bijstand is bedoeld voor noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen. Misschien maakt u kosten voor een advocaat (rechtsbijstand). Of heeft u als gevolg van uw ziekte meer waskosten en meer kledingslijtage. Heeft u dit soort bijzondere kosten? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

Of u bijstand krijgt, hangt af van uw inkomen en bezittingen zoals uw huis, auto en spaargeld.

Ontvangt u individuele inkomenstoeslag? Dan houdt de gemeente daar rekening mee.

Is uw inkomen hoger dan de bijstandsnorm die geldt in uw gemeente? Ook dan kunt u in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. De gemeente berekent de bijdrage naar draagkracht.

Maaltijdvoorziening en sociale alarmering
Inwoners van de Heuvellandgemeenten met een minimuminkomen en weinig vermogen, die door het gebruik van een maaltijdvoorziening of sociale alarmering extra kosten maken, kunnen hiervoor bijzondere bijstand aanvragen bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. Voor inwoners van Gulpen-Wittem is dit mogelijk vanaf 1 januari 2019. Hoe u dit aanvraagt, vindt u onder het kopje ‘Wat moet ik doen?’

Voor inwoners van Maastricht is gemeentelijke korting mogelijk voor deze regelingen, meer info via team Wmo Maastricht via wmo@maastricht.nl of tel. 14 043.

Hoe werkt het?

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland heeft, na ontvangst van uw aanvraag, 8 weken de tijd om een besluit te nemen. U ontvangt hierover een brief. Deze beslistermijn mag eenmaal verlengd worden.

Wat moet ik doen?
Bent u ondernemer of zzp’er? 
Tijdens de corona-crisis kunt u als ondernemer of zzp’er tijdelijk extra financiële ondersteuning ontvangen gedurende drie maanden. Deze ondersteuning kunt u vanaf nu online aanvragen. Let op: Dat is een andere regeling dan bijstand of de bestaande Bbz-regeling. Vraag deze regelingen niet aan. 

Update 24 maart: Momenteel ontvangen wij heel veel aanvragen van ondernemers voor de regeling waardoor het erg druk is op de website. Hierdoor kunt u hinder ondervinden bij het aanvragen. Wij werken er hard aan om deze problemen op te lossen, maar vragen u ook om het op een later moment nogmaals te proberen. Ook telefonisch is het erg druk. Wij proberen iedereen zo snel mogelijk te woord te staan, maar het kan zijn dat u langer moet wachten dan normaal. Belt u dan alstublieft op een later moment nogmaals terug.


U kunt uw aanvraag online indienen met DigiD. Een digitale aanvraag wordt sneller verwerkt en het scheelt u invulwerk, omdat uw gegevens automatisch worden ingevuld.

Om bijzondere bijstand online aan te vragen heeft u DigiD nodig. Uw DigiD bestaat uit inloggegevens waarmee u kunt inloggen bij diverse websites van de Nederlandse overheid. Heeft u geen DigiD? Vraag deze dan aan op www.digid.nl.

Als u burger bent van een andere EU-lidstaat, kunt u ook gebruik maken van uw nationale eID.

Een digitale aanvraag wordt sneller verwerkt en het scheelt u invulwerk, omdat uw gegevens automatisch worden ingevuld.

Bewijsstukken kunt u digitaal meesturen met de aanvraag. Welke gegevens de gemeente nodig heeft, verschilt per persoon. Aan het einde van het formulier leest u welke bewijsstukken wij van u nodig hebben.

Lukt digitaal aanvragen niet? Dan kunt u schriftelijk aanvragen. U kunt het aanvraagformulier onder het kopje “Formulieren /Links” terugvinden. Ook is de papieren versie van het aanvraagformulier opgenomen in de brochure. Deze kunt u krijgen bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.

Op het aanvraagformulier moet u een aantal persoonlijke gegevens invullen. Per kostensoort moet u een bewijsstuk bijvoegen. Welke bewijsstukken u precies moet meesturen, hangt af van uw situatie. Op het formulier leest u welk bewijsstuk(ken) wij van u nodig hebben.

De aanvraag kan pas in behandeling genomen worden als alle benodigde bewijsstukken zijn ingeleverd.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:

 • U heeft een laag inkomen en weinig vermogen.
 • U kunt de bijzondere kosten niet zelf betalen.
 • Uw kosten zijn noodzakelijk.
 • Uw kosten zijn ontstaan door bijzondere omstandigheden. U kunt dus geen bijzondere bijstand aanvragen voor normale kosten als dagelijkse boodschappen en huur.
 • U heeft geen recht op een andere uitkering of toeslag.
 • De kosten zijn verbonden aan Nederland.
 • U woont in de gemeente Maastricht, Meerssen, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Vaals of Valkenburg.
 • U moet de kosten nog maken. De gemeente maakt soms een uitzondering. De rekening mag in ieder geval niet ouder zijn dan 1 jaar.
 • Voor het online aanvragen van bijzondere bijstand heeft u DigiD nodig.
Overig

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Kosten

De gemeente kan de bijzondere bijstand als gift of als lening geven. In de volgende situaties krijgt u de bijzondere bijstand als lening:

 • Op korte termijn heeft u zelf voldoende geld om de kosten te betalen.
 • U had kunnen voorkomen dat u bijzondere bijstand nodig heeft.
 • U heeft de bijzondere bijstand nodig voor een waarborgsom.
 • U heeft niet gespaard voor duurzame gebruiksgoederen, zoals een koelkast of wasmachine.
   

Wetgeving

Landelijke wetten

Overig

Verwijzingen