Mijn Overzicht

Snel terugsturen: verklaring Levensonderhoud en verlenging Tozo

Publicatiedatum: 10-06-2020

Heeft u een aanvraag gedaan voor een uitkering levensonderhoud in het kader van de Tozo 1 regeling? En wilt u deze periode verlengen met een aanvraag voor de Tozo 2 regeling? Dan hebben wij van u de verklaring ‘Levensonderhoud en verlenging Tozo’ nodig.

Stuur de verklaring terug vóór 15 juni

Begin juni 2020 heeft u van ons een ‘Verklaring levensonderhoud en verlenging Tozo’ ontvangen. Vul deze verklaring in en stuur deze liefst vóór 15 juni 2020 naar ons terug. Zonder deze verklaring kunnen wij uw aanvraag voor de uitkering levensonderhoud Tozo 1 en de verlenging Tozo 2 niet beoordelen. Ook kunnen we dan niet bepalen of u nog een voorschot op de uitkering levensonderhoud van ons krijgt. Terugsturen kan op twee manieren:

Belangrijk: een juiste inschatting van uw inkomsten

Als u nu in de verklaring een inschatting van uw inkomsten doorgeeft en deze schatting blijkt achteraf niet correct, dan bent u verplicht om de gemeente hierover informeren (Inlichtingenplicht, artikel 17 Participatiewet). De gemeente berekent dan de hoogte van de uitkering opnieuw op basis van de nieuwe gegevens. Er wordt dan een bedrag aan u uitbetaald of u moet een bedrag aan de gemeente terugbetalen.

Wijzigingen doorgeven

Wijzigt er iets in uw financiële (of persoonlijke) situatie? Geef dit dan zo snel mogelijk door. Vanaf volgende week plaatsen we hiervoor het ‘Wijzigingsformulier Tozo’ op deze website.

Periode Tozo 1 en Tozo 2

Tozo 1 heeft betrekking op de periode maart, april en mei 2020. De verlenging, Tozo 2, heeft betrekking op de periode juni tot oktober 2020.

Lees meer over Tozo op www.gemeentemaastricht.nl/tozo.